Nieuws/Binnenland
473356245
Binnenland

ChristenUnie wil ’waarborgen’ voor handelsverdrag Ceta

Joel Voordewind (Christenunie) en Thierry Baudet (FvD) in gesprek met elkaar tijdens het debat van het veelbesproken CETA-handelsverdrag.

Joel Voordewind (Christenunie) en Thierry Baudet (FvD) in gesprek met elkaar tijdens het debat van het veelbesproken CETA-handelsverdrag.

Den Haag - ChristenUnie sorteert voor op instemmen met Ceta, het handelsverdrag tussen de EU en Canada. Kamerlid Voordewind vroeg in het debat wel om ’waarborgen’ van minister Kaag (Buitenlandse Handel).

Joel Voordewind (Christenunie) en Thierry Baudet (FvD) in gesprek met elkaar tijdens het debat van het veelbesproken CETA-handelsverdrag.

Joel Voordewind (Christenunie) en Thierry Baudet (FvD) in gesprek met elkaar tijdens het debat van het veelbesproken CETA-handelsverdrag.

Zo wil de coalitiepartij dat er meer garanties komen op het gebied van voedselveiligheid, dierenwelzijn en de kringlooplandbouw. Voordewind vroeg onder meer om meer capaciteit bij de douane. Met die waarborgen hoopt de christelijke partij te voorkomen dat de Nederlandse kringlooplandbouw uit de markt wordt geprijsd door de Canadese concurrenten, die onder andere standaarden mogen produceren. Voordewind vreest dat Nederlandse boeren in hun overgang naar kringlooplandbouw uit de markt worden geprezen.

De Tweede Kamer debatteert woensdag over parlementaire goedkeuring voor Ceta, dat al sinds 2017 voorlopig in werking is getreden. CU dreigt zonder toezeggingen niet in te stemmen met het verdrag. Als de Kamer niet instemt, zou Nederland terug naar Brussel moeten om Ceta te laten aanpassen. Maar dat is bepaald geen kansrijke missie.

Oproep aan arbeiderspartij

Het debat over Ceta begon met een oproep van coalitiepartijen D66, VVD en CDA aan de PvdA om fractievoorzitter Asscher of Kamerlid Ploumen het debat te laten voeren. Die laatste had in de vorige kabinetsperiode namelijk als minister van Buitenlandse Handel het akkoord mede uitonderhandeld. De fractie vond het toen een prima verdrag. De coalitiepartijen wilden van haar of Asscher horen waarom PvdA nu opeens tegen Ceta was.

Het bezwaar van de sociaaldemocraten spitst zich toe op het Investment Court System (ICS), dat investeerders het recht geeft bij plotse verandering van wetgeving bij een internationaal arbitragehof een zaak tegen een staat aan te spannen. De PvdA wil dat ook vakbonden en milieuorganisaties toegang krijgen tot ICS. PvdA-Kamerlid Van den Hul was tijdens haar inbreng het lachertje van zowel voor- als tegenstanders van het handelsverdrag.

Spreektijd Baudet

Voorman Baudet van Forum voor Democratie trok de aandacht door vier uur spreektijd aan te vragen. Het Ceta-debat lijkt daarom in een marathonsessie uit te monden, want hij begon pas na 22.00 uur met spreken. Voor diens toespraak besloot de Kamer het debat daarom maar in tweeën te hakken en de antwoorden van ministers Blok (Buitenlandse Zaken) en Kaag (Buitenlandse Handel) tot donderdagochtend uit te stellen.