Nieuws/Wat U Zegt

Minima tellen weer niet mee

DIJKSTRA BV

Door de grote bezuinigingsslag van de afgelopen jaren, heeft de nieuwe regering weer wat te besteden. Opnieuw krijgt de groep die het het moeilijkst heeft, weer de minste tot geen koopkrachtstijging, vindt Petra Vlutters.

DIJKSTRA BV

Iedereen weet dat 0,3% stijging bij een laag inkomen heel anders uitpakt dan 0,3% stijging bij een hoog inkomen. Iedereen weet ook dat het goed voor de economie en belangrijker nog, voor het welzijn van de gehele samenleving is, dat juist de mensen met de laagste inkomens meer te besteden hebben. Zij hebben het vreselijk hard nodig.

Maar in plaats daarvan kiezen de heren ervoor om het leven voor deze groep juist opnieuw moeilijker te maken. Mensen met de laagste inkomens doen gewoon niet mee in de maatschappij. De groep die geen kans meer heeft op betaald werk wordt min of meer verplicht tot het verrichten van vrijwilligerswerk. Met behoud van armoede, dat noemen we meedoen. Juist nu er wat meer geld in de landelijke kas zit, kun je diegenen die zich inzetten voor ons allemaal belonen. Heel eenvoudig door een stukje inkomstenbelasting op de uitkering of van het minimum inkomen terug te geven in de vorm van een vrijwilligersvergoeding.

Petra Vlutters,

raadslid Leeuwarden