Nieuws/Binnenland
47567
Binnenland

Jan Modaal komt lastig onder dak

Bouwen, bouwen, bouwen. Dat is het devies van het Plan voor de Leefomgeving. Nieuwe sociale woningbouw is nodig, bestaande kan voor middengroepen beschikbaar komen, aldus het adviesorgaan.

Bouwen, bouwen, bouwen. Dat is het devies van het Plan voor de Leefomgeving. Nieuwe sociale woningbouw is nodig, bestaande kan voor middengroepen beschikbaar komen, aldus het adviesorgaan.

Den Haag - Er dreigt een drastisch tekort aan huurwoningen voor middeninkomens. Het Planbureau voor de Leefomgeving, een belangrijke adviseur van het kabinet, lanceert daarom vandaag ideeën om het roer radicaal om te gooien. Zelfs de verkoop van sociale huurhuizen komt ter sprake.

Bouwen, bouwen, bouwen. Dat is het devies van het Plan voor de Leefomgeving. Nieuwe sociale woningbouw is nodig, bestaande kan voor middengroepen beschikbaar komen, aldus het adviesorgaan.

Bouwen, bouwen, bouwen. Dat is het devies van het Plan voor de Leefomgeving. Nieuwe sociale woningbouw is nodig, bestaande kan voor middengroepen beschikbaar komen, aldus het adviesorgaan.

Middeninkomens vallen tussen wal en schip. De overheid trekt de knip voor de zwaar gesubsidieerde sociale huurwoningen en huizenbezitter krijgen steun via de hypotheekrenteaftrek. Voor huurders die teveel verdienen voor een gesubsidieerd huis en nog niet kunnen kopen door strengere regels en stijgende prijzen is er weinig geregeld.

Tot 2040 neemt het aantal huishoudens met een miljoen toe. De verwachting van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is dat de komende jaren een sterkere vraag naar huurwoningen voor middeninkomens komt.

Naast bouwen zijn er volgens woningmarktonderzoeker Martijn Eskinasi van het PBL zijn er meer mogelijkheden om snel toenemende vraag te beantwoorden. Hij presenteert de ideeën vandaag aan minister Blok (Wonen).

„We moeten echt aan de bak”, stelt Eskinasi. „Een radicale optie is om sociale huurwoningen van corporaties te verkopen aan particuliere investeerders. Honderdduizenden van deze woningen zijn geschikt voor de verhuur aan middeninkomens.”

De onderzoeker merkt daarbij op dat er dan wel weer sociale huurwoningen bijgebouwd moeten worden: „Dat kan met de opbrengsten van de verkoop.”

Huurwoningen voor middeninkomens beginnen bij 710 euro per maand. Voor huizen onder dit bedrag gelden allerlei overheidsregels; zowel bij particuliere verhuurders als bij corporaties. Een van de andere ideeën die Eskinasi presenteert zijn flexibele huurhuizen. Als de nood hoog is kunnen ze worden ingezet voor middeninkomens, maar als een gemeente juist meer mensen heeft met een kleinere portemonnee kunnen ze ‘sociaal’ worden verhuurd. „Het nadeel is wel dat de staatssteun vervalt.”

Een ander onorthodox idee dat de minister van Wonen krijgt voorgeschoteld is een nieuwe samenwerkingsvorm waarbij woningcorporaties in een apart bedrijf in zee gaan met beleggers.

„Gemeenten kunnen via de corporaties sturen op meer huizen voor middeninkomens en er stroomt meer geld binnen om te kunnen bouwen”, legt Eskinasi. „Er moet dan wel samengewerkt worden met partijen die voor de lange termijn willen investeren en niet even snel willen cashen.”