Nieuws/Binnenland
478625
Binnenland

Rotterdamwet werkt nauwelijks

Den Haag - De Rotterdamwet heeft tot dusverre weinig uitgehaald voor Rotterdamse achterstandswijken. Door de wet kunnen uitkeringstrekkers uit probleemwijken worden geweerd. Maar volgens onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam is de leefbaarheid en veiligheid in die wijken ’niet aantoonbaar verbeterd’.

De onderzoekers zien weliswaar dat het aantal werkende bewoners toenam in de Rotterdamse wijken Carnisse, Hillesluis, Oud-Charlois, Tarwewijk en Bloemhof, maar zaken zoals vandalisme, geweld, inbraak en drugsoverlast daalden niet. Wel werden er minder diefstallen gepleegd. Deze uitkomsten wijzen er volgens de onderzoekers op dat ’dat de wet niet heeft bijgedragen aan een aantoonbare verbetering’.

De Rotterdamwet werd in 2006 ingevoerd omdat overlast en armoede in Rotterdam-Zuid de spuigaten uitliep. Bedacht werd dat het een positief effect op de wijken kon hebben als werkloze nieuwkomers er geen vestigingsvergunning zouden krijgen. Zo’n vestigingsvergunning is nodig om een goedkope huurwoning te kunnen krijgen. Ook in andere gemeenten is de wet inmiddels van kracht.

De wet wordt momenteel aangepast. Minister Blok (Wonen) wil het gemeenten niet alleen toestaan om mensen zonder inkomen uit probleemwijken te weren, maar ook mensen met een crimineel verleden. Ook moslimextremisten moet de toegang kunnen worden ontzegd. Nieuw is tevens dat naast complete wijken ook straten of wooncomplexen kunnen worden aangewezen als plek waar de Rotterdamwet op van toepassing is.

De Tweede Kamer moet nog besluiten of ze soelaas ziet in de wijzigingen van minister Blok.