Nieuws/Binnenland
478936
Binnenland

'Wonen bij hoogspanningslijn ongezond'

De plaatsing van een nieuwe hoogspanningslijn kan leiden tot gezondheidsklachten bij omwonenden. Dit blijkt uit onderzoek van Jarry Porsius, promovendus bij VUmc. Het is voor het eerst dat onderzoek aantoont dat een dergelijk effect optreedt bij omwonenden van hoogspanningskabels.

Hoe dichter mensen er bij in de buurt wonen, hoe meer gezondheidsklachten ze hebben, stellen de onderzoekers. "Ook zijn mensen die dichterbij wonen er sterker van overtuigd dat deze klachten door de hoogspanningslijn worden veroorzaakt", zegt Porsius. "Met ons onderzoek hebben we aangetoond dat deze sterkere overtuiging de toename in klachten verklaarde."

'Nocebo-effect'

Dat mensen zich niet goed voelen zou komen door het 'nocebo-effect', de omgekeerde variant van het placebo-effect: mensen voelen zich ziek omdat ze verwachten ziek te worden. Uit laboratoriumonderzoek bleek al eerder dat gesimuleerde blootstelling aan een magnetisch veld (zoals dat ook rond hoogspanningslijnen bestaat) voldoende was om gezondheidsklachten op te wekken. Nu is er ook bewijs dat dergelijke effecten zich voordoen buiten het laboratorium.

Door de toegenomen vraag naar energie worden wereldwijd steeds meer hoogspanningslijnen gebouwd. In Nederland gaat het om ongeveer 350 kilometer aan nieuwe hoogspanningslijnen in de nabije toekomst.

Porsius: "Het aantal mensen dat in de buurt van hoogspanningslijnen woont zal daarom alleen maar toenemen. Om die reden moeten we erachter komen hoe negatieve gezondheidsreacties van omwonenden kunnen worden verminderd."

Communicatie

Uit eerder onderzoek bleek volgens Porsius dat de partijen die betrokken zijn bij de aanleg van de hoogspanningslijnen niet altijd even goed communiceren met de bewoners. "Toekomstig onderzoek kan laten zien of het verbeteren van communicatie met omwonenden kan leiden tot een vermindering van negatieve gezondheidsreacties."