Nieuws
480669
Nieuws

Zorgverzekeraar verliest zijn haren

Nog steeds zijn de zorgpremies niet bekend, maar er beginnen wel wat berichten binnen te druppelen over 'nieuwe vondsten' in de zorgpolissen.

Zo werd deze week een en ander bekend over iets nieuws in een polis van Zilveren Kruis Achmea. Dit dankzij de publicatie van de uitspraak van de voorzieningenrechter in een zaak tussen de zorgverzekeraar en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Eigen bijdrage

Zilveren Kruis Achmea wil volgend jaar onder meer hoortoestellen in bruikleen verstrekken. Verzekerden betalen hiervoor een eigen bijdrage van 25%. Volgens de NZa mag dit niet: wordt iets in bruikleen verstrekt, dan hoeft daarvoor geen eigen bijdrage te worden betaald. En, zo vroeg de NZa zich af, wat gebeurt er als een verzekerde overstapt naar een andere zorgverzekeraar. Moet hij of zij het gehoorapparaat weer inleveren en opnieuw betalen?

De NZa ving bot: er zijn goede afspraken gemaakt met andere zorgverzekeraars voor overstappers met een gehoorapparaat in bruikleen, zo wist Zilveren Kruis Achmea de rechter ervan te overtuigen.

Wat betreft de eigen bijdrage, ook elders in de zorg is bij bruikleen het vragen van een eigen bijdrage mogelijk. Vandaar dat Zilveren Kruis Achmea deze nu ook mag vragen. Een belangrijke overwinning, want voor iets wat in bruikleen wordt gegeven, hoeft geen eigen risico te worden betaald.

Is dat goed nieuws voor de consument? Het is maar hoe je het bekijkt. Het eigen risico kan natuurlijk ook opgemaakt worden bij andere zorgkosten. Niks voordeel. Dus mensen met een hoorprobleem betalen wel een wettelijk eigen bijdrage, maar krijgen daarbij geen toestel in eigendom, zoals nu het geval is.

Audioloog

En hoe zit het met de deskundigheid? Zilveren Kruis Achmea heeft afspraken gemaakt met de twee winkelketens waar de hoortoestellen kunnen worden aangeschaft, te weten Beter Horen en Hans Anders. Daar moet meer deskundigheid komen: zo houdt de audioloog een spreekuur in de winkel of kijkt deze bijvoorbeeld op afstand mee met de audicien. Zo hoeven mensen minder doorverwezen te worden naar een audiologisch centrum, waar ze nu vaak enkele maanden moeten wachten op een afspraak.

Interessant dat er gesproken wordt over ’de audioloog’. Wie moet dat zijn? Alle klinisch fysisch audiologen zijn verbonden aan audiologische centra. Ze zijn over het algemeen erg gehecht aan hun onafhankelijke en niet-commerciële rol. En ze hebben het druk genoeg.

Wachtlijsten

Want dat patiënten heel lang moeten wachten op een afspraak in een audiologisch centrum, heeft alles te maken met de veranderde regelgeving, die - juist - is opgelegd door zorgverzekeraars en overheid. Zo moeten mensen die naar een audiologisch centrum gaan, een verplichte doorverwijzing hebben. Ook mogen de duurdere hoortoestellen bij bepaalde zorgverzekeraars alleen via audiologische centra worden verstrekt. Daarnaast hebben de zorgverzekeraars de audiologische centra in ons land de laatste jaren geen groei toegestaan. Wat resulteerde in beperktere middelen bij een wél toenemende vraag. Het resultaat laat zich raden.

De zorgverzekeraars zouden het voor volgend jaar allemaal anders gaan doen, zo meldden ze onlangs in een paginagrote advertentie in de landelijke dagbladen. Als dit de opmaat is voor de nieuwe vondsten en polissen die de zorgverzekeraars in petto hebben - gebruik maken van een situatie waaraan ze zelf mede-verantwoordelijk zijn - valt te concluderen dat een vos wel zijn haren verliest, maar niet zijn streken.