Nieuws
480766
Nieuws

Omvang weer groter dan voor de crisis

Economische groei zet door

AMSTERDAM - De groei van de Nederlandse economie zet ook in het derde kwartaal van dit jaar door, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De economie groeide in het derde kwartaal met 0,1% ten opzichte van een kwartaal eerder. Net als in het tweede kwartaal drukte de beperking van de aardgasproductie de groei met ongeveer 0,5 procentpunt.

Volgens het CBS is er sprake van een consolidatie, omdat de groei in de afgelopen twee kwartalen terugviel. In het eerste kwartaal bedroeg de groei nog 0,6% en in het tweede kwartaal was dat 0,2%. Daarmee zwakt het herstel van de Nederlandse economie af.

Op jaarbasis bedroeg de economische groei 1,9%. De groei is vooral toe te schrijven aan hogere investeringen, meer export en een toename van de consumptie.

Investeringen

Er werd het afgelopen kwartaal vooral geïnvesteerd in woningen. Verder gaven bedrijven en instellingen weer meer uit aan vervoermiddelen dan een jaar eerder. De investeringen in personenauto’s lagen dan ook een stuk hoger. Ondernemingen investeerden ook meer in vrachtauto’s, opleggers, machines, installaties, telecommunicatie en software.

Bij aanvang van het vierde kwartaal hebben positief gestemde ondernemers de overhand. De bezettingsgraad van de machines en installaties in de industrie was begin vierde kwartaal even hoog als begin derde kwartaal. Toen bereikte de bezettingsgraad het hoogste niveau sinds het uitbreken van de crisis eind 2008.

Consumenten

Consumenten hebben in het derde kwartaal opnieuw meer besteed dan een jaar eerder. Huishoudens gaven vooral meer uit aan kleding en elektrische apparaten. Ook besteedden ze aanzienlijk meer aan auto’s dan een jaar eerder. verder gaven ze meer uit aan diensten, zoals woninghuur, reizen met openbaar vervoer, bezoek aan restaurant of kapper, en verzekeringen. Uitgaven aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen uit.

Onze export moest het vooral hebben van aardolieproducten en transportmiddelen. Nederland voerde naast goederen ook meer diensten uit.

Grafiek ontwikkeling Nederlandse economie

 

De werkloosheid in ons land nam licht af. In het afgelopen kwartaal waren 605.000 mensen werkloos en dat zijn er 12.000 minder dan in het tweede kwartaal. Daarmee was 6,8% van de beroepsbevolking werkloos.

Grafiek ontwikkeling werkloosheid in Nederland