Nieuws/Binnenland
480816
Binnenland

Diploma op meerdere schoolniveaus 'risicovol'

DEN HAAG - Pas op voor "ondoordachte en overhaaste" stelselwijzigingen, waarschuwt de Onderwijsraad. Leerlingen op middelbare scholen op verschillende niveaus een diploma laten halen, zoals bijvoorbeeld havo-eindexamen doen voor het ene vak en een examen op vwo-niveau voor een ander vak, zou zo'n overhaaste en risicovolle stelselwijziging zijn.

"Verruiming van de wettelijke kaders brengt risico's met zich mee voor onder meer de toegang tot en doorstroom binnen het vervolgonderwijs, het waarborgen van gelijke kansen en de waarde van een diploma op de arbeidsmarkt", schrijft de Onderwijsraad in het advies dat vrijdag wordt aangeboden aan staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs).

De Raad vreest dat een deel van de leerlingen deze mogelijkheid zou aangrijpen om het zichzelf gemakkelijker te maken. Ook docenten zouden minder hun best doen om scholieren uit te dagen en op niveau te brengen. "Dit kan uiteindelijk leiden tot een daling van de kwaliteit van het onderwijs en grotere afstroom dan nu het geval is."

Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad, de belangenorganisatie voor middelbare scholieren, had eerder dit jaar gepleit voor diploma's op verschillende niveaus. Vanuit de Tweede Kamer werd hier ook positief op gereageerd. Dekker laat vrijdag echter weten dat hij het geen goed idee vindt als leerlingen op een lager niveau vakken gaan volgen. "De Onderwijsraad is glashelder: het eindexamen is van grote waarde. Ik zal dit advies dan ook ter harte nemen."