Nieuws/Binnenland
481006
Binnenland

Het slagen van een opzet

"Het is een succes", hoorde ik mensen zeggen. Afgelopen week boden wij aan de vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een petitie aan. Een videobrief waarin patiënten en mantelzorgers aangeven hoeveel moeite zij moeten doen om hun zorg goed te regelen. De Kamer was inderdaad onder de indruk van onze aanklacht tegen deze regeldruk. Maar dat het een succes is, daar ben ik het nog niet mee eens.

Wat is succes? Er zijn verschillende definities, waarvan ik 'het slagen van een opzet' het meest treffend vind. En je mag stellen dat onze petitie een geslaagde opzet was. Van meerdere kanten zelfs.

Ten eerste: het onderzoek

Wat zijn de ervaringen van mensen rondom het regelen van zorg en ondersteuning? Om dat te inventariseren, startte Patiëntenfederatie NPCF samen met het Landelijk Platform GGz, Ieder(in) en Per Saldo een onderzoek. Binnen enkele dagen kregen we honderden reacties. Wat bleek? Regelen zorg kost consumenten uren per week, zoals De Telegraaf 9 november jl. ook meldde. Genoeg reden dus om de resultaten van het onderzoek aan te bieden aan de vaste Kamercommissie van VWS.Ten tweede: de vorm

De resultaten boden we dus aan in de vorm van een videoboodschap. Waarom? De administratieve lasten rondom het regelen van zorg zijn groot. Veel papierwerk bijvoorbeeld. Als je daarover een punt wilt maken, is het niet sterk als je aankomt met dikke rapporten en stapels statistieken. Vandaar de interviews met patiënten en mantelzorgers. Een goede keuze, zo bleek, want bij binnenkomst werden we al snel omringd door leden van vrijwel alle fracties die de videobrief wilden zien.Ten derde: de inhoud

Twee van de hoofdrolspeelsters, Roos en Cynthia, uit de videobrief waren aanwezig bij de overhandiging. Dat de inhoud indruk maakte, vond ik spreken uit het feit dat de Kamerleden direct in gesprek gingen met Roos en Cynthia. De reactie van PvdA-Kamerlid Lea Bouwmeester onderstreepte dit ook. "Ik dacht dat ik het allemaal wel goed op het netvlies had, maar als je het dan van de patiënt zelf hoort, merk je dat je lang niet alles weet."Een succes toch?

Alles verliep zeker succesvol. Echter, Roos en Cynthia moeten vandaag en morgen nog steeds opboksen tegen die administratieve last om goede zorg te krijgen. En vele duizenden patiënten en mantelzorgers met hen. Als blijkt dat onze petitie en ons onderzoek heeft bijgedragen de administratieve last te verminderen, dan zeg ik volmondig: het was een succes. Zover is het nu nog niet.

Tot die tijd roep ik daarom iedereen die moeilijkheden ondervindt bij het regelen van zorg op mee te doen aan ons onderzoek. Zo geven we samen een sterk signaal af.