Nieuws/Binnenland
481195
Binnenland

NIEUWS

Vlaardingse beerput als schatkamer

Vlaardingen - Dankzij voorwerpen die in een beerput in de Havenstraat werden gevonden zijn archeologen erin geslaagd het dagelijks leven van Vlaardingse vissers en scheepsbouwers in de 18e eeuw minutieus te reconstrueren.

Van dit volk was tot nu toe weinig meer bekend dan dat het harde werkers waren van het slag ruwe bolster, blanke pit. Zoals ook alleen in grote lijnen bekend was hoe hun huishoudens eruitzagen, van welke borden ze aten en welk voedsel ze dagelijks gebruikten.

„We weten nu aanzienlijk meer over hun leefgewoonten,’’ vertelt de Vlaardingse archeoloog Yuri Eijskoot. Hij leidde in 2002 het onderzoek naar de voorwerpen die werden aangetroffen in een beerput op het terrein van de voormalige Galei scheepswerf, eigendom van de vooraanstaande familie Cleywerf-De Zeeuw. De oudheidkundigen mochten voor korte tijd de bodem openleggen voordat de woningbouw in de Havenstraat van start ging.

Beerputten waren de toiletten van de 18e eeuw. Hoewel ze niet uitmunten door hygiëne zijn archeologen er dol op. „Het zijn ware schatkamers”, zegt Eijskoot verlekkerd. Mensen gebruikten de beerput behalve voor hun behoeften ook om hun afval kwijt te raken, ze gooiden er allerlei afgedankte spullen in: speelgoed, kapot servies, pannen, voedselresten, zelfs kleding. „Het zijn als het ware tijdcapsules waar een heel mensenleven in verdween.”

Ook de Vlaardingse beerput, die in gebruik was geweest tussen de late 17e en vroege 18 eeuw, bleek een rijke vindplaats. Uit de gevonden voorwerpen viel onder andere op te maken dat de bewoners een minder verfijnd huishoudelijk leven leidden. „Ze waren omgeven door bouwwerkzaamheden op de scheepswerf, waar ook kinderen rondliepen en speelden. De bewoners en ambachtslieden rookten en dronken bier of sterke drank. Over de rijkdommen uit de beerput aan de Havenstraat is zojuist bij SPA Uitgevers een boek verschenen onder de titel ’Ruwe bolsters, bierdrinkers en haringeters’. Daarin zijn de vondsten opgenomen.