Nieuws/Binnenland
481262
Binnenland

Kamer: meer geld naar Defensie

DEN HAAG - Het is mooi dat er meer geld gaat naar Defensie om de tekorten weg te werken, maar het is niet genoeg. Er moet langdurig structureel meer geld naar de krijgsmacht. Dat was de teneur van het Kamerdebat over de begroting van Defensie.

VVD-kamerlid Teeven vroeg zich af of de 9 miljoen euro die Defensie jaarlijks zal uitrekken om de munitievoorraden op peil te brengen niet wat weinig was. Hij wil bovendien dat meer militairen worden ingezet voor het inzicht krijgen in migratiestromen en voor de bewaking van de buitengrenzen van de Europese Unie. De marine zou zijn aandacht moeten verschuiven van het tegengaan van piraterij naar de jacht op mensensmokkel op de Middellandse Zee. Bescherming van koopvaardijschepen tegen piraterij kan best met private beveiligers, zo betoogde Teeven. „Dat is veel efficiënter en goedkoper."

Coalitiepartner PvdA wil niet tornen aan de piraterijmissie, de inzet van mariniersteams en überhaupt niet aan het geweldsmonopolie van de staat. De partij is en blijft tegen toestaan van private gewapende beveiligers. PvdA-Kamerlid Eijsink hield wel een pleidooi om het defensiebudget voor meerdere jaren vast te leggen, los van verkiezingen en coalitieakkoorden. Een operationele organisatie als Defensie is gebaat bij continuïteit. „We kunnen niet elke drie, vier jaar de krijgsmacht verbouwen." Eijsink wil hiervoor binnenkort partijen bij elkaar brengen. De VVD, het CDA, ChristenUnie, SGP en ook minister Hennis zien zo'n niet-politiek meerjarig defensiebudget ook wel zitten.

Zoals CDA-Kamerlid Knops het verwoordde: „Er is geen linkse veiligheid of rechtse veiligheid." Momenteel ziet hij bij Defensie nog een 'gapend gat tussen ambities en investeringen'. Dat Defensie er straks jaarlijks 345 miljoen euro bij krijgt, is beter dan bezuinigen, maar de problemen zijn daarmee niet verholpen. En laten we nu niet doen alsof we serieus de buidel trekken. „Nederland heeft nog nooit zo weinig uitgegeven aan defensie."

De PVV vindt het wegwerken van de materiële tekorten bij de krijgsmacht prima, maar keerde zich tegen verhoging van het budget voor missies, door Kamerlid De Roon 'verkwisting' genoemd. Ook de SP wil 'minder taken' voor Defensie. De missies in Irak, Afghanistan en Libië zijn toch 'mislukt'. „Het patroon is helder: het westen identificeert een vijand, een oorlog wordt begonnen om deze te verjagen land vervalt in chaos", zei Kamerlid Van Dijk.

D66 vindt dat Defensie ook de hand in eigen boezem moet steken. Niet alle problemen zijn het gevolg zijn van bezuinigingen. „Het geld vliegt eruit", zei Kamerlid Hachchi. Ze wees op de 130 miljoen die het langer doorvliegen met de Cougars kost, de 90 miljoen om het motorenonderhoud binnen te halen voor de JSF en de 20 miljoen die een lege Kromhoutkazerne jaarlijks kost.

Donderdag praat de Kamer verder over de defensiebegroting. Dan komt ook minister Hennis aan het woord.