Nieuws/Binnenland
483375
Binnenland

Oad in beroep tegen Rabobank

Amsterdam - Oad-familie Ter Haar gaat in beroep tegen de uitspraak van de Rechtbank Utrecht dat de vroegere aandeelhouder van het failliete reisconcern geen partij is in de zaak tegen de Rabobank. De rechter heeft de vordering van 76 miljoen euro vandaag afgewezen.

,,Alleen de curatoren mogen een rechtszaak beginnen, omdat aandeelhouders na een bankroet niet ontvankelijk zijn voor procederen", aldus de uitspraak.

Woordvoerder Jan Driessen van de familie Ter Haar spreekt van een gemiste kans. ,,In een familiebedrijf als Oad zijn nu juist het bestuur en de eigenaar dezelfde personen. Wij blijven erbij dat er onrechtmatig is gehandeld door de bank door aan het Oad-bestuur en dus aan de aandeelhouder onredelijke eisen te stellen voor kapitaalversterking en extra zekerheden. Het krediet is vervolgens onterecht opgezegd."

Volgens Driessen gaan de advocaten van Ter Haar eerst met de curatoren praten. Die sluiten een dagvaarding tegen de Rabo op termijn geenszins uit. In feite hebben ze daar bij de rechter-commissaris al toestemming voor gevraagd. ,,Maar wij starten alleen een proces tegen de bank als uit ons eigen onderzoek concreet zou blijken dat daar aanleiding voor is in verband met verwijtbaar handelen", aldus de curatoren.

Rabobank stelt in een reactie: ,,Ondanks dat Rabobank gedagvaard wordt, is daarmee volgens de curatoren niet gezegd dat zij tot de overtuiging zijn gekomen dat Rabobank in enig opzicht een verwijt valt te maken. Rabobank is van mening dat zij zorgvuldig heeft gehandeld en de aan Oad verstrekte financieringen op passende gronden heeft beëindigd."