Nieuws
483598
Nieuws

Belastingdienst in de fout met uitstel betaling

Mensen die rekenden op uitstel van betaling van de Belastingdienst, zijn onaangenaam verrast door een blauwe envelop. Daarin staat een bedrag aan invorderingsrente omdat zij te laat zouden zijn met het betalen van hun aanslag 2014.

Inmiddels heeft de Belastingtelefoon diverse telefoontjes hierover binnengekregen. “We weten dat het is gebeurd, maar we weten nog niet hoe. Dat zijn we nu aan het uitzoeken. We weten ook nog niet hoe groot de groep is die de rekening heeft gekregen”, zegt een woordvoerder van de Belastingdienst.

Sommigen hebben de invorderingsrente al betaald. “Het is te vroeg om te zeggen wanneer, maar dit wordt hersteld. Mensen krijgen vier maanden extra de tijd om het aanslagbedrag te betalen zonder dat invorderingsrente is verschuldigd, die toezegging is gedaan.”

Extra tijd

Wie een aanslag (inkomstenbelasting/premie volksverzekering en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet) over 2014 ontving, gedateerd na 30 april, kreeg van de fiscus vier maanden extra de tijd om deze te betalen, bovenop de standaard termijn van zes weken. Hierover werden belastingplichtigen geïnformeerd in een brief die bij de aanslag zat.

In december 2014 werd besloten tot een zogenoemd generiek uitstel van betaling om te voorkomen dat mensen die zouden moeten bijbetalen over hun aanslag van 2014, in de problemen zouden komen.

Strop

In oktober 2014 werd duidelijk dat ongeveer vijf tot zes miljoen Nederlanders in 2015 minder terug zouden krijgen van de Belastingdienst of geconfronteerd zouden worden met een naheffing. Een strop die voor velen 300 euro zou bedragen, maar voor sommigen kon oplopen tot 700 euro. Deze tegenvaller werd veroorzaakt door de algemene heffingskorting die het kabinet vanaf 2014 inkomensafhankelijk maakte. Hoe hoger het salaris, hoe lager de korting.