Nieuws/Binnenland
483605
Binnenland

'Lager schoolniveau 15-jarige een oudergezin'

DEN HAAG - Het schoolniveau van vijftienjarige kinderen is lager wanneer ze opgroeien in een gezin waar niet beide ouders deel van uitmaakten. Dit verband is sterker wanneer de scheiding of het overlijden van een ouder op jongere leeftijd van het kind plaatsvindt. Dat meldt Onderwijs in Cijfers, waarin het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en het ministerie van Onderwijs samenwerken.

Vijftienjarige tieners die een ouder verliezen door overlijden volgen gemiddeld een iets lager schoolniveau dan kinderen van gescheiden ouders. Als ze hun hele leven al in een eenoudergezin woonden, volgen ze gemiddeld het laagste schoolniveau. Kinderen presteren nog slechter als het gezin niet intact blijft en er daarna nog meer veranderingen volgen.

De verandering in de gezinssituatie heeft minder invloed op het schoolniveau van kinderen als de ouders hoogopgeleid zijn.

Het CBS heeft de gezinssituatie in de eerste vijftien jaar van het leven van kinderen die in 1995 in Nederland geboren zijn nader geanalyseerd. Van deze kinderen groeit 28 procent op in een gezin waarin de eigen ouders gedurende de eerste vijftien jaar van hun leven niet allebei aanwezig zijn. Er is nagegaan welke gebeurtenissen geleid hebben tot veranderingen in het gezin. Ook is gekeken op welk moment deze gebeurtenissen plaatsvonden en in hoeverre de veranderingen in de gezinssituatie van invloed zijn op het schoolsucces van kinderen.