Nieuws
483787
Nieuws

Jongere weet weinig over pensioen

Meer dan de helft van de jongeren die de arbeidsmarkt betreden weten niet ze waar ze informatie over hun pensioen kunnen vinden, terwijl ze wel geïnteresseerd zijn in hun pensioen.

Dat blijkt uit onderzoek van Motivication onder 1396 jongeren tussen de 20 en 30 jaar waarvan 597 mensen starter op de arbeidsmarkt zijn. Een derde van de starters weet niet dat hij pensioen opbouwt. Van degenen die wel weten dat ze pensioen opbouwen via hun werkgever, weet 80 procent niet met welke regeling.

Begrijpen

Zes op de tien starters heeft wel behoefte aan informatie, maar weet niet waar deze te vinden is. Als er informatie beschikbaar is, verwacht de helft van de starters die niet te begrijpen. Jongeren willen vooral weten wat ze te besteden hebben als ze gepensioneerd zijn en hoe zij het beste pensioen kunnen opbouiwen.

Belang

Het onderzoek werd gedaan in het kader van de campagne Pensioen Aan, een initiatief van de jonge werknemers van pensioenuitvoeringorganisaties APG, PGGM, MN en Syntrus Achmea Pensioen Beheer om hun leeftijdgenoten te wijzen op het belang van hun pensioen.