Nieuws
483919
Nieuws

'Sterke geslacht economisch minder zelfstandig'

De economische zelfstandigheid van mannen is tijdens de crisis minder geworden. Bij vrouwen bleef die op vrijwel hetzelfde niveau. In 2014 verdiende ruim 65% van alle 15- tot 65-jarige mannen met werken een inkomen op minimaal bijstandsniveau. In 2007 was dat nog zo’n 70%. Dat komt naar voren uit cijfers van het CBS.

In tien jaar tijd steeg het aandeel economisch zelfstandigen onder vrouwen flink, met de grootste groei tussen 2005 en 2008: van 42 naar 47%. Daarna is het aandeel nog maar weinig toegenomen, tot 48% in 2014.

Bij mannen werd het percentage dat zichzelf financieel kan onderhouden meer beïnvloed door de conjunctuur, doordat ze vaker werken in sectoren die gevoelig zijn voor de economische ontwikkelingen. In de economisch goede jaren bereikte het aandeel de 70%, maar in de recente crisis (vanaf 2009) viel dat uiteindelijk terug naar zo’n 65%.

Per saldo is het aandeel mensen dat economisch zelfstandig is in Nederland in tien jaar gestegen van 55% in 2004 naar 57% in 2014.