Nieuws/Binnenland
483950
Binnenland

'Meldsysteem risicokinderen werkt slecht'

Het digitale informatiesysteem waarmee instanties melding moeten maken van mogelijke risicokinderen, werkt niet goed. Dat schrijft de Volkskrant naar aanleiding van promotieonderzoek van Inge Lecluijze.

Binnen verschillende beroepsgroepen die de zogeheten Verwijsindex Risicojongeren gebruiken, bestaan verschillende opvattingen over wat een risicokind is. Bovendien spreken hulpverleners regelmatig onderling af om een melding over een bepaald kind te maken, waardoor automatisch een 'match' ontstaat. "Dat is een soort oneigenlijk gebruik. Hulpverleners denken: dan wordt me uiteindelijk niet verweten dat ik niets heb gemeld. Maar nieuwe informatie levert het dat natuurlijk niet op", legt de promovenda van de Universiteit Maastricht uit.

Volgens de brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland verschilt het nut van de verwijsindex jongeren sterk per regio. Het systeem werd ingevoerd om te voorkomen dat hulpinstanties langs elkaar heen zouden werken mocht zich een gevaarlijke thuissituatie voor een kind voordoen.