Nieuws/Binnenland
485193800
Binnenland

’Niet onze taak om crisishuisvesting overeind te houden’

Kabinet en burgemeesters lijnrecht tegenover elkaar na ’onaangenaam’ overleg over asielcrisis

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen en tevens voorzitter van het Veilgheidsberaad en staatssecretaris Eric van Burg (Veiligheid en Justitie) staan de pers te woord na afloop van het Veiligheidsberaad

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen en tevens voorzitter van het Veilgheidsberaad en staatssecretaris Eric van Burg (Veiligheid en Justitie) staan de pers te woord na afloop van het Veiligheidsberaad

Utrecht - Terwijl het kabinet de veiligheidsregio’s keihard nodig heeft voor het oplossen van de asielcrisis, hebben de regio’s zich alleen maar verder ingegraven. Volgens betrokkenen zit het overleg muurvast en is er in het veiligheidsberaad ’pittig’en ’onaangenaam’ aan toe gegaan. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) krijgt harde kritiek omdat hij geen plan zou hebben voor de lange termijn.

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen en tevens voorzitter van het Veilgheidsberaad en staatssecretaris Eric van Burg (Veiligheid en Justitie) staan de pers te woord na afloop van het Veiligheidsberaad

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen en tevens voorzitter van het Veilgheidsberaad en staatssecretaris Eric van Burg (Veiligheid en Justitie) staan de pers te woord na afloop van het Veiligheidsberaad

Het is zeer de vraag of kabinet en regio’s eruit gaan komen. Struikelblok is de uitbreiding van de noodopvang. Staatssecretaris Van der Burg wil van de regio’s dat ze de crisisnoodopvang de komende maanden overeind houden en zelfs uitbreiden. De veiligheidsregio’s willen een structurele oplossing voor de lange termijn. Van der Burg zegt aan dat plan voor de langere termijn niet toe te komen zolang hij dagelijks wordt aangesproken op asielzoekers die zonder eten buiten moeten slapen.

„Het is niet onze taak om maandenlang crisishuisvesting overeind te houden”, verwoordde voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls maandagavond het gevoel van de 25 burgemeesters. „Maar we voelen ook dat dit niet het moment is om te zeggen: dit is ons pakkie an niet.”

Ruggegraat van het plan van het kabinet om de crisis te bezweren is om statushouders - asielzoekers die mogen blijven - te laten doorstromen naar andere woonvormen. Omdat gemeenten geen woningen voor ze hebben, zitten er nu zo’n 15.000 statushouders in asielopvang. Daarmee wordt een derde van de asielzoekerscentra bewoond door mensen die daar eigenlijk niet horen. Met het scheppen van flexwoningen en het ombouwen van lege kantoorpanden en ander rijksvastgoed zouden meer statushouders moeten kunnen uitstromen, hoopt het kabinet. Het kabinet wil bovendien dat gemeenten extra bouwlocaties beschikbaar maken.

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) kreeg volgens aanwezigen maandagavond amper de tijd om zijn plannen toe te lichten, zo zeer waren de gemoederen verhit over het uitbreiden van de crisisnoodopvang. Voorzitters van veiligheidsregio’s vielen volgens betrokkenen dusdanig over het zoveelste verzoek van Van der Burg om nieuwe opvangplaatsen, dat het daar het complete Veiligheidsberaad over is gegaan.

Nu het kabinet de asielopvang tot crisis heeft bestempeld, wil het de noodopvang van asielzoekers via de (onverkozen) veiligheidsregio’s bij de gemeenten doordrukken. Het plan is om telkens vier tot zes andere veiligheidsregio’s voor twee weken 150 noodopvangplekken te laten verzorgen. De 25 veiligheidsregio’s zouden daarbij de gemeenten aanwijzen waar de opvang moet komen. De gemeenten vinden dat het kabinet de crisisstructuur misbruikt, ook omdat het kabinet de asielcrisis zelf heeft veroorzaakt.

Hoe verder?

Vraag is nu: hoe verder? De verwachting is dat betrokken bewindslieden en voorzitters van veiligheidsregio’s woensdag weer bij elkaar komen. Intussen slapen asielzoekers dagelijks op stoelen, blijven er dagelijks nieuwe migranten komen en kunnen opvangorganisatie COA en immigratiedienst IND die aantallen niet meer verwerken. Van der Burg zegt desondanks dat er tijd is om te zorgen dat het op een goede manier wordt geregeld met gemeenten.