486598
Binnenland

Klachten over rol van bazen

’Zieke niet meer aan het werk’

Utrecht - Werkgevers maken het werknemers met een chronische ziekte of handicap lastig om terug te keren op de werkvloer. Dat beweren drie landelijke patiëntenorganisaties op basis van een peiling onder bijna vijfduizend mensen met een aandoening of beperking.

„Bedrijven en leidinggevenden proberen dikwijls de terugkeer van personeel na een langdurig ziekteproces tegen te werken. Soms doen ze ook geen enkele moeite zich te verplaatsen in de situatie van de herstellende of al ’genezen’ medewerker.”

Dat beeld schetsen het Landelijk Platform Geestelijke Gezondheidszorg (LPGGz), de Patiëntenfederatie NPCF en Ieder(in), een netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Samen keken zij naar wat zich afspeelt rondom werkhervatting na een lange periode van ziekte of herstel na een ongeval.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW en MKB-Nederland stelt in een reactie verbaasd te zijn over de uitkomsten van het onderzoek van de drie patiëntenorganisaties. „Onze ervaring is dat in bedrijven juist heel veel aandacht en betrokkenheid is voor de re-integratie van mensen die terugkomen uit ziekte.”

Geen ondersteuning

Van de ondervraagden (met hartproblemen, diabetes, kanker, spierziekten e.d.) ervaart 58 procent dat ’werkgevers chronisch zieken belemmeren om aan het werk te blijven’. Daarnaast ervaart 67 procent in het geheel geen ondersteuning bij het hervatten van het werk of het zoeken naar een nieuwe betaalde baan.

„Ook collega’s spelen soms een bedenkelijke rol”, zegt een van de woordvoerders van het onderzoek, Thom Meens van Patiëntenfederatie NPCF. „Zij verzetten zich dan tegen terugkeer van degene die zij hebben waargenomen. Dat werk weigeren zij vervolgens af te staan. Dat kan heel vervelende situaties geven.”

Lees meer:

- 'Patiënt tegengewerkt'

- Jobcoach stuit op muur van onbegrip