487111
Binnenland

Varkens in Nood pleit voor 'vleestax'

AMSTERDAM - Stichting Varkens in Nood pleit voor het invoeren van een vleestax, een accijns op vlees. Met dat geld kan de noodlijdende varkenssector worden gesaneerd, stelt de organisatie. De stichting hoopt dat het plan veel steun krijgt en zal een petitie erover uiteindelijk aanbieden aan de Tweede Kamer. Het plan voor zo'n vleestax is in de loop der jaren al vaker van stal gehaald.

De stichting kwam zondag met een rapport waarin 120 misstanden staan beschreven in de Nederlandse varkenshouderij. Ondanks dat er de afgelopen twee decennia wel enige vooruitgang is geboekt, gaat het vaak niet goed, zegt Varkens in Nood. Het gaat bijvoorbeeld om pijnlijke botten en kreupelheid door een te snelle groei, maagzweren door verkeerd voedsel, apathisch gedrag door verveling, doorligwonden bij zeugen, pleuritis door smerige stallucht, hormoonbehandelingen en uitputting bij zeugen die continu zwanger zijn. Een belangrijk deel van de misstanden is in strijd met wettelijke voorschriften.

De Partij voor de Dieren bepleitte al in 2011 een hoger btw-tarief voor vlees.

De varkenshouders, verenigd in de NVV, laten weten 'met klem' afstand te nemen van het rapport. Ze spreken van een langspeelplaat die jaarlijks wordt afgedraaid. "Varkens in Nood gooit ook nu weer tientallen, soms jaren oude, binnen- en buitenlandse rapporten op één hoop en vertaalt deze één op één naar onze varkenshouderij anno 2015", aldus de reactie. De NVV betreurt deze zoveelste poging van Varkens in Nood om "onze individuele boeren te beschuldigen van het massaal overtreden van de regels en het onachtzaam omgaan met hun dieren". En tenslotte: "De enigen die op dit moment lijden onder lage prijzen en hoge kostprijzen, zijn de boeren zelf."