Nieuws/Buitenland
487467
Buitenland

België scherpt asielbeleid aan

BRUSSEL - België treft maatregelen die het onaantrekkelijker moeten maken voor vluchtelingen om daar asiel aan te vragen. Zo moeten asielzoekers binnenkort een verklaring ondertekenen waarin ze aangeven de Europese rechten, plichten, waarden en vrijheden te respecteren.

Erkende vluchtelingen krijgen geen onbeperkte verblijfsvergunning meer, maar een tijdelijke van vijf jaar. Voor aanvragen voor gezinshereniging wordt meer tijd genomen. De regering besloot verder dat vluchtelingen vier maanden na aankomst mogen gaan werken. Dat is nu zes maanden.

De verklaring die asielzoekers moeten ondertekenen wordt geen "vrijblijvend papiertje", benadrukte staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken vrijdag. Ze moeten onder meer de gelijkheid van mannen en vrouwen en de vrijheid van meningsuiting en religie onderschrijven, evenals de scheiding van kerk en staat en respect voor seksuele geaardheid. Weigering het document te ondertekenen kan gevolgen hebben voor een aanvraag voor asiel, naturalisatie of gezinshereniging.

Verder circuleren voorstellen om de kinderbijslag voor nieuwe immigranten te beperken. Vlaams Belang hoopt in Vlaanderen hiervoor een meerderheid in het parlement te krijgen.

In Frankrijk moeten asielzoekers al langer een verklaring ondertekenen. In Nederland loopt een proef met een zogenoemde participatieverklaring voor nieuwkomers, waarin ze worden gewezen op hun rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Minister Lodewijk Asscher denkt dat bijdraagt aan de integratie van migranten.