Nieuws
488665
Nieuws

Vluchtelingenstroom gunstig voor bouwsector

AMSTERDAM - De toestroom van vluchtelingen in Nederland is goed voor de bouwsector. Omdat er de komende vijf jaar waarschijnlijk 50.000 extra woningen moeten komen, zal er een impuls zijn op de bouwproductie van 5 miljard euro.

 Dat zorgt de komende jaren voor duizenden extra banen in de sector, meldt het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Het instituut baseert zich op recente cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Het EIB bouwt wel de nodige onzekerheden in bij de voorspelling. Zo is de verwachting dat de toestroom weliswaar nog een tijd aanhoudt, maar ook in rustiger vaarwater terechtkomt. Dat maakt de vraag naar woningen lastig te voorspellen. Een andere onzekerheid is de vraag in welk tempo de bouwproductie in gang gezet kan worden.