Nieuws/Binnenland
489537
Binnenland

Stoere VVD praat enkel voor bühne

Versobering asielopvang uitgesloten

DEN HAAG - De opvang van asielzoekers met een verblijfsvergunning wordt helemaal niet soberder. Het idee dat Den Haag de woonomstandigheden minder luxe zou maken is niet meer dan beeldvorming, bedoeld om de lieve vrede in de coalitie te bewaren.

Dat blijkt uit een rondgang in de Tweede Kamer en bij deskundigen van het asielvraagstuk. Afgesproken is dat de VVD in de media het stoere verhaal mag vertellen, zonder dat de PvdA dat hard tegenspreekt. De sociaaldemocraten krijgen ondertussen de werkelijke resultaten.

Bij de PvdA stellen Kamerleden dat het een bewuste strategie is om het asielbeleid zo aan Nederland te verkopen. De VVD staat zwaar onder druk, nu de PVV met een keihard rechts verhaal torenhoog scoort in opiniepeilingen. De liberalen willen dus zo veel mogelijk ruimte om stevige dingen te kunnen roepen. Het beeld dat de kiezer krijgt, lijkt daarbij belangrijker dan de realiteit.

De sociaaldemocraten proberen intussen achter de schermen zo veel mogelijk voor elkaar te krijgen. „Zij zijn bezig met beeldvorming en wij krijgen het beleid”, zegt een betrokken PvdA-Kamerlid over de VVD.

„Dat is in zaaltjes voor onze achterban soms moeilijk uit te leggen, want die krijgt dat beeld ook. Maar het resultaat telt”, vult een collega aan. „Soms wil je dan eigenlijk dat Samsom dat duidelijker vertelt om je gelijk te bewijzen, maar nu krijgen we het meest voor elkaar”, weet weer een ander sociaaldemocratisch Kamerlid.

Voor de lieve vrede mogen de liberalen nu dus roepen dat het soberder wordt. Terwijl ze bij de PvdA wel beter weten. Asielzoekers met een verblijfsvergunning, de zogenoemde statushouders, moeten verplicht dezelfde voorzieningen geboden worden als autochtone Nederlanders. Dus als een statushouder nu gekort wordt op zijn bijstand, is dat omdat hij of zij voortaan gratis huur krijgt. Onder de streep houdt deze persoon evenveel over als een bijstandsgerechtigde die wel voor de huur moet betalen. Daarmee is van versobering in feite geen sprake.

Vorige week is er door de coalitie zelfs juridisch advies ingewonnen of je statushouders slechtere voorzieningen mag geven dan autochtone Nederlanders in de bijstand. Nee, luidde het duidelijke antwoord. Op zich had de PvdA er nog wel over willen discussiëren, zegt een betrokken Kamerlid, want soberheid zorgt er ook voor dat de opvang snel kan en het draagvlak goed blijft. Maar het mocht niet. Dat wist Zijlstra ook toen hij zijn omstreden plan lanceerde, zegt een kopstuk in de coalitie. Het was daags ervoor rondgemaild.

Dat versobering niet kan, beaamt ook hoogleraar asiel, Peter Rodrigues. Iemand met een verblijfsvergunning moet in Nederland conform meerdere wetten en verdragen als een gewone inwoner behandeld worden.

Containerwoningen

Bij de PvdA oordelen ze zelfs dat vluchtelingen erop vooruit gaan door de deal. Wie nu als statushouder in een asielzoekerscentra een half jaar naar de opvang van de gemeente gaat, heeft daar waarschijnlijk betere opvang en hetzelfde ’leefgeld’. Voor de periode erna worden er veel meer huizen gebouwd, waar de VVD aanvankelijk fel op tegen was, zodat statushouders door kunnen stromen naar hun eigen woning. Dat dit ’prefabwoningen’ of containerwoningen kunnen zijn, deert de sociaaldemocraten weinig omdat ze zo snel uit de grond gestampt kunnen worden. „Het zijn prima huizen. Een vriend van mij woont er ook in”, zegt een Kamerlid. „Het enige wat wij niet wilden is dat er alleen maar statushouders zouden gaan wonen. Dat gebeurt ook niet, iedereen kan erin gaan wonen”, weet een collega.

Dat de VVD het beeld naar zich toetrekt en de PvdA de werkelijkheid, gebeurt vaker in dit dossier. De liberalen probeerden het bij ’bed, bad, brood’ en houden het nog steeds stug vol met het ’plan Azmani’, waarin asielzoekers buiten Europa hun aanvraag moeten indienen. Volgens de VVD is dit in Europa al overgenomen. „Dat gelooft toch niemand”, zegt een vooraanstaand PvdA-Kamerlid. In de Europese afspraken is ook geen concreet resultaat terug te lezen. Onderwijl hebben de sociaaldemocraten de herverdeling van vluchtelingen en steun voor een gemeenschappelijk Europees asielbeleid al binnen.

De populairste truc om een beeld neer te zetten dat niet wordt ondersteund door feiten, is om de afspraken niet op papier te zetten. Zo valt er niks te controleren en kan iedereen er een eigen draai aan geven. Als staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) wordt geconfronteerd met de constatering dat het helemaal niet soberder wordt, zegt hij dan ook alleen dat dat nog van de uitwerking afhangt.

Voor de oppositie is het ook duidelijk. „Het wordt niet soberder. Ze gebruiken alleen het woord ’sober’”, zegt D66’er Pechtold. Het blijkt ook uit de moties die oppositiepartijen indienen op dit punt. Met steun van de PvdA verankeren ze alleen nog even dat iedereen gelijk behandeld moet worden. De partijen proberen het ’sobere regime’ vrijwel niet terug te draaien, het is immers een wassen neus.

VVD’er Azmani was niet bereikbaar voor commentaar.