Nieuws
492343
Nieuws

'Vertrouwen woningmarkt weer terug op hoogtepunt'

Consumenten hebben weer net zo veel vertrouwen in de woningmarkt als op het hoogtepunt in mei dit jaar. Toen werd een recordwaarde van 105 punten bereikt. Na drie maanden een lichte daling is de Eigen Huis Marktindicator met een forse sprong weer terug op de record.

Aanjager

Het vertrouwen van consumenten is een belangrijke aanjager voor het herstel van de woningmarkt. Zolang de hypotheekrente laag blijft en het verkrijgen van een hypotheek niet wordt bemoeilijkt, zal het herstel voorlopig aanhouden.

''Steeds meer mensen verwachten een verdere stijging van de huizenprijzen'', zegt Bob Maas, woningmarktspecialist bij Vereniging Eigen Huis. "Gold dat vorig jaar nog voor 53 procent van de bevolking, nu is dat bijna 70 procent. Een verwachtte stijging van de huizenprijzen zet mensen aan tot koop. Zeker in combinatie met de historisch lage hypotheekrente en het feit dat de huizen op veel plaatsen nog goed betaalbaar zijn."

Hypotheekrente

Daarnaast verwacht een groeiend deel van de bevolking dat de hypotheekrente in de komende maanden gaat stijgen. Was dat vorig jaar nog 19 procent,  nu is dat 46 procent. Ook de voortdurende aanscherpingen van de hypotheek verstrekkingsnormen zullen voor potentiële huizenkopers een rol spelen. Volgend jaar gaat de maximale hypotheek weer verder omlaag. Dat kan mensen er toe aanzetten om juist nu een huis te kopen.

Bedreiging

Een stijgende rente en een verdergaande aanscherping van de hypotheekverstrekkingsnormen zijn volgens Maas tegelijk een bedreiging voor het herstel op de woningmarkt. ''Het kan huizen onbetaalbaar maken met als gevolg opnieuw een stagnatie in het aantal woningverkopen. Wat dat betekent voor de samenleving en de economie hebben we gezien."

De Eigen Huis Marktindicator stijgt in september met 3 punten van waarde 102 naar 105. De Marktindicator meet specifiek voor de woningmarkt het consumentenvertrouwen. De recordwaarde van 105 werd eind vorig jaar voor het eerst bereikt en vervolgens nog in mei van dit jaar. Daarna zette heel behoedzaam de daling in die nu in één klap weer ongedaan wordt gemaakt.