Nieuws/Binnenland
493234
Binnenland

SNV na 50 jaar los van overheidssubsidie

DEN HAAG - Een ontwikkelingsorganisatie kan bestaan zonder overheidssubsidie. Dat bewijst SNV, Netherlands Development Organisation in Den Haag, de voormalige Stichting Nederlandse Vrijwilligers, die dinsdag in het bijzijn van koning Willem-Alexander het 50-jarig jubileum viert. "Werken vanuit idealisme zonder aan te tonen dat het tot verbeteringen leidt, is niet goed", vindt directeur Allert van den Ham.

Hij greep in 2011 de crisis binnen de SNV aan om de koers te wijzigen: geen overheidssubsidie meer, fondsen binnenhalen. De organisatie stond ter discussie omdat de voormalig directeur te veel salaris ontving. "Zo'n crisissituatie is een goed moment om ook in het denken over de toekomst een koerswijziging te maken", zegt Van den Ham. Zijn club haalt nu jaarlijks zo'n 125 miljoen euro via fondsen binnen. De overheid geeft enkel nog in beperkte mate projectsubsidies.

SNV ontving ooit 95 tot 100 miljoen per jaar van het ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking. Dat zou in negen jaar worden afgebouwd. Van den Ham geeft toe dat de SNV nu wel veel minder idealistisch gedreven is, al was het alleen maar omdat er met veel meer zakelijkheid naar projecten moet worden gekeken. "Als die niet goed worden uitgevoerd, krijg je gewoonweg geen geld." Daarnaast is er vrijwel geen ruimte meer voor experimenten en komen jongeren in de sector bijna niet meer aan het werk, omdat ze te onervaren zijn.

Van den Ham waarschuwt daarom voor een vergrijzing van de sector. Hij zegt met het ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking in gesprek te zijn om daar wat aan te gaan doen. Zelf heeft SNV wel projecten lopen waarvoor jongeren worden aangenomen, maar dat lijkt een druppel op een gloeiende plaat. Omdat SNV meer wordt gezien als een consultancy-organisatie is er weinig geld voor investeren in jongeren. "De marges zijn erg laag."

Toch meent Van den Ham dat de nieuwe koers leidt tot een betere aansluiting op wat derdewereldlanden willen. "Waar vroeger het aanbod de drijfveer was, is het nu de vraag die ons stuurt. We opereren ook niet meer in alle sectoren, omdat andere organisaties, zoals Cordaid in gezondheidszorg en Unicef in onderwijs, daar veel beter in zijn. Wij richten ons alleen nog op water en sanitatie, energie en landbouw."

"Onze lakmoesproef is of wij met onze projecten bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van het leven van arme mensen. Als dat zo is, is het goed."