Nieuws/Binnenland
493469
Binnenland

Vluchtelingen in leegstaande gebouwen Rijk

DEN HAAG - Leegstaande gebouwen van het Rijksvastgoedbedrijf kunnen worden ingezet voor de huisvesting van vluchtelingen die in Nederland mogen blijven. Het zijn onder meer leegstaande kantoren, kazernes en gevangenissen. In totaal gaat het om 80.000 vierkante meter waarin duizenden vluchtelingen kunnen wonen.

Minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft dat vrijdag na de ministerraad bekendgemaakt. Het Rijksvastgoedbedrijf biedt de panden, die voor de verkoop bedoeld zijn, aan aan de gemeenten. Die kunnen ze na de nodige aanpassingen inzetten om vluchtelingen die in Nederland mogen blijven een tijdelijke woning te bieden. De panden kunnen ook door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) worden ingezet voor noodopvang.

Premier Mark Rutte zei vrijdag dat het besluit er onder meer toe moet leiden dat er meer doorstroming komt van 12.000 tot 13.000 mensen die nu nog in een asielzoekerscentrum zitten, maar recht hebben op een woning. Het kan wel voorkomen dat meerdere families zullen moeten samenwonen in een huis. "Soberheid is onvermijdelijk", aldus de premier.

Het kabinet gaat het ook mogelijk maken dat woningcorporaties met al hun ervaring de panden kunnen beheren en onderhouden. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een uitzonderingsmogelijkheid in de Woningwet, die juist bedoeld is om corporaties weg te houden bij de exploitatie van panden die ze niet zelf in eigendom hebben.

De maatregelen moeten onder meer de druk op de bestaande voorraad aan sociale huurwoningen verlichten. Het kabinet wil voorkomen dat de huisvesting van vluchtelingen die hier mogen blijven leidt tot langere wachttijden voor andere woningzoekenden.