Nieuws
493548
Nieuws

VaarkrantReporter

Verplicht elektrisch varen?

De grote steden, met als koploper de gemeente Amsterdam, hebben de oorlog verklaard aan boten met een aandrijving die wordt gevoed met fossiele brandstoffen zoals benzine en diesel.

Vanaf 2020 zijn op de grachten van Amsterdam alleen elektrisch aangedreven bootjes welkom. Voor booteigenaren betekent dit het verplicht vervangen van hun benzine- of dieselmotortje, een kostenpost die gemakkelijk tot vele duizenden euro's kan oplopen.

Maar bij het elektrisch maken van de vloot plezierbootjes komt veel meer kijken dan alleen het plaatsen van elektromotortjes. Zo moeten er laadpalen voor boten komen en die zijn er nu helemaal niet.  Ook zullen booteigenaren extra accu's moeten plaatsen voor het elektrische systeem en de verwarming aan boord. Wat vindt u van deze ontwikkeling?

Is het goed dat de gemeentes elektrisch varen stimuleren door vervuilende brandstofmotoren te verbieden? Of is het groene beleid doorgeschoten naar een voor de watersporters onhaalbaar elektrisch peil. Moeten we duurzamer varen en is het goed dat de overheid daarbij het voortouw neemt of is er voor de pleziervaart helemaal geen noodzaak toe? Laat uw mening weten via [email protected] of vul de poll in op vaarkrant.nl