Nieuws/Binnenland
493649
Binnenland

Toename aan keizersnedes leidt niet tot lagere babysterfte

Bevalling eindigt vaker in het ziekenhuis

Het aantal zwangere vrouwen dat tijdens de bevalling naar het ziekenhuis wordt verwezen, is de afgelopen vijftien jaar sterk gestegen. Dat zorgde voor meer complicaties en medische ingrepen, zoals keizersnedes. Tot die conclusie komt gezondheidswetenschapper Pien Offerhaus van het Radboudumc.

Offerhaus analyseerde de bevallingen van vrouwen in Nederland met een omgecompliceerde zwangerschap die werden begeleid door een eerstelijns verloskundige. In totaal ging het om 800.000 bevallingen die plaatsvonden tussen 2000 en 2008. In die periode steeg het percentage ziekenhuisverwijzingen voor vrouwen die in verwachting waren van hun eerste kind van 29 procent naar 41 procent. Het aantal keizersnedes nam bij deze groep toe van 6 procent naar 8 procent van de bevallingen.

Risico's

De toename aan ziekenhuisbevallingen had vooral niet-urgente redenen. Bijvoorbeeld een wens tot pijnbestrijding of een bevalling die traag op gang kwam. Eenmaal in het ziekenhuis werd sneller besloten tot een medische ingreep, zoals bijstimulatie van de weeën of continue elektronische monitoring van de hartactie van het ongeboren kind. Ook het aantal keizersnedes nam toe.

"Een keizersnede is een grote buikoperatie, en net als bij iedere grote operatie brengt dat gezondheidsrisico’s met zich mee voor de moeder, ook voor een volgende zwangerschap", stelt Offerhaus. "Een keizersnede mag volgens de World Health Organization (WHO) alleen uitgevoerd worden als het medisch noodzakelijk is. In lijn met dit advies verdient het terugdringen van keizersnedes bij gezonde zwangeren evenveel aandacht als het verminderen van de babysterfte in Nederland."

Analyse

De toename aan medisch ingrijpen leidde vaker tot complicaties bij de zwangere vrouw, zoals bloedverlies of koorts bij de bevalling, maar leverde geen betere uitkomsten op voor het kind. Volgens Offerhaus is het dan ook de vraag of het toenemende ingrijpen bijdraagt aan veiligere bevallingen.

De promovenda adviseert keizersnedes achteraf kritisch te analyseren. Bovendien zouden verloskundige hun taken kunnen uitbreiden en zich moeten afvragen wat er nog meer gedaan kan worden om vrouwen te ondersteunen bij een spontane bevalling.