Nieuws/Binnenland
495036310
Binnenland

Den Haag waakt over eigen portemonnee

Amper steun voor versoberen ’riante vergoedingen’ Kamerleden

Michiel van Nispen (SP) vindt dat de diverse vergoedingen voor Kamerleden, zeker in de coronacrisis, veel te gortig zijn.

Michiel van Nispen (SP) vindt dat de diverse vergoedingen voor Kamerleden, zeker in de coronacrisis, veel te gortig zijn.

DEN HAAG - Het voorstel van de SP om de ’riante’ extra vergoedingen van Tweede Kamerleden af te schaffen, vindt amper gehoor bij andere fracties. Het gaat om reis-, beroeps- en verblijfskosten die elke maand standaard worden uitbetaald, ook al wordt er geen gebruik van gemaakt, bovenop het inkomen van 8300 bruto per maand. Deze vergoedingen kunnen oplopen tot een derde van het netto uit te betalen bedrag per maand, zegt SP-Tweede Kamerlid Michiel van Nispen.

Michiel van Nispen (SP) vindt dat de diverse vergoedingen voor Kamerleden, zeker in de coronacrisis, veel te gortig zijn.

Michiel van Nispen (SP) vindt dat de diverse vergoedingen voor Kamerleden, zeker in de coronacrisis, veel te gortig zijn.

Van Nispen pleitte al eerder voor een versobering van het inkomen, de zogenoemde schadeloosstelling, en de regelingen. Ook tijdens de coronacrisis blijven Kamerleden deze vergoedingen ontvangen, ook al werkt of werkte bijna iedereen vanuit huis. „Dat is onterecht en oneerlijk”, zegt de SP’er. Bij andere werknemers zijn die vergoedingen tijdelijk geschrapt. „Zie het schrappen van de regelingen als een solidariteitsheffing”, aldus Van Nispen, nu veel mensen in problemen komen door de coronacrisis.

De ruime vergoedingen roepen volgens Van Nispen altijd al vragen op, onder meer over de aftrekbaarheid van de belastingen. „Bovendien zijn de vergoedingen nauwelijks controleerbaar.” Hij pleit voor een sober declaratiestelsel voor Kamerleden voor gemaakte kosten. De Kamer zal volgende week stemmen over zijn motie hiertoe.

Rommelig

De arbeiderspartij is wel bereid te praten over het inkomen, maar is tegen het schrappen van bijkomende vergoedingen, omdat veel Kamerleden uit de regio komen. Zij moeten behouden blijven voor de politiek. D66 is wel voor een wijziging van de aanvullende regelingen, maar vooral omdat de opbouw nu ’rommelig’ is. Beter is het om de schadeloosstelling te verhogen, aldus D66. GroenLinks geeft aan over het voorstel na te denken.

Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib benadrukt dat het aan de Kamer zelf is om hier besluiten over te nemen.

Afdrachtregeling

De SP zelf kent een afdrachtregeling, die inhoudt dat onder meer Kamerleden een vast bedrag krijgen betaald en de rest in de partijkas vloeit. Van Nispen krijgt van de ruim 6800 euro netto die hij van de Kamer ontvangt, 2900 euro netto overgemaakt. „Meer dan genoeg”, vindt hij.