Nieuws

SOCIALE ZAKEN Deurwaarder met maatschappelijke missie

Voorkomen is beter dan genezen

Door Jessica Numann

Antoon Donkers streeft naar een schuldenvrije maatschappij.

Antoon Donkers streeft naar een schuldenvrije maatschappij.

JOHN CLAESSENS

EINDHOVEN - ‘Een schuldenvrije maatschappij’ is een nogal onconventionele missie voor een incassobureau. Toch is dat waar Janssen & Janssen voor staat: meedenken over schuldpreventie en de juiste begeleiding als het kwaad is geschied.

Antoon Donkers streeft naar een schuldenvrije maatschappij.

Antoon Donkers streeft naar een schuldenvrije maatschappij.

JOHN CLAESSENS

Tot 2014 had Janssen & Janssen Incasso & Gerechtsdeurwaarders een traditioneel businessmodel: schulden incasseren. ,,Maar we merkten dat bedrijven in ons klantenbestand behoefte kregen aan een andere, maatschappelijke invulling”, vertelt algemeen directeur Antoon Donkers. De focus werd verlegd naar schuldpreventie en advies aan schuldeisers over wanneer en hoe schuldenaars het beste kunnen worden benaderd. ,,Er is vaak een reden dat mensen hun facturen of schulden niet aflossen. Luister naar ze, daar bereik je veel meer mee.”

Volgens Janssen & Janssen zijn brieven van energieleveranciers, postorderbedrijven of gemeentes vaak onbegrijpelijk: ,,En écht niet alleen voor laaggeletterden”, vertelt Saskia van de Schoot, Business development manager. Daarom lanceerde het bedrijf een pilot voor een inloopspreekuur waarin toelichting werd gegeven op lastige taal. De bedoeling is dat dit in wijkcentra verder wordt opgepakt. ,,Zo kunnen wij in kaart brengen welke bedrijven slecht communiceren.”

Tijdens de jaarlijkse Week van Alfabetisering sprak Van de Schoot met Nationale ombudsman Reinier van Zutphen over de relatie tussen armoede en schulden. Janssen en Janssen steunt ieder jaar een aantal goede doelen, die veelal gericht zijn op jeugd. ,,Armoede wordt vaak van generatie op generatie doorgegeven, en de jeugd van nu is onze toekomst.”

Donkers geeft toe dat het lastig is zijn visie over de bühne te krijgen omdat het tegenstrijdig lijkt. „Deurwaarders blijven nodig, voor mensen die niet willen betalen. Het gaat ons om het helpen van de mensen die niet kúnnen betalen.”