Nieuws/Binnenland
498737
Binnenland

Minder eerstejaars naar het hbo

DEN HAAG - Er zijn dit jaar minder studenten als eerstejaars begonnen met een hbo-opleiding, blijkt uit voorlopige cijfers van koepelorganisatie Vereniging Hogescholen.

Tot nu toe gaat het om een daling van 6,2 procent ten opzichte van het aantal studenten dat zich in dezelfde periode vorig jaar had ingeschreven voor een hbo-studie. In totaal hebben zich 92.042 studenten aangemeld, vergeleken met 98.175 in de periode vorig jaar. "Op basis van de actuele cijfers kan verwacht worden dat de techniekopleidingen wederom een groei doormaken, terwijl de lerarenopleidingen krimpen", stelt de vereniging.

De daling komt waarschijnlijk doordat de studiefinanciering als gift dit collegejaar is afgeschaft en door strengere toelatingseisen voor bepaalde hbo-studies. Daarnaast kiezen studenten vaker voor een universitaire opleiding in plaats van een hbo-studie.

Universiteiten lijken geen last te hebben van dalende studentenaantallen. Volgens een woordvoerder van de VSNU, de vereniging van universiteiten, is het aantal aanmeldingen dit jaar evenveel als vorig jaar. Wat voor effect het nieuwe leenstelsel heeft kon hij nog niet zeggen. "We zien wel een enorme toename van het aantal internationale studenten", aldus de zegsman.

Minister Jet Bussemaker van Onderwijs vindt de cijfers "zeer voorbarig" zodat er nog geen definitieve conclusies te trekken zijn. Pas eind dit jaar hebben de hogescholen alle cijfers op een rij. Het CDA denkt ook dat de daling komt door de invoering van het leenstelsel. De partij was tegen deze nieuwe studiefinanciering en wil dat de minister alvast maatregelen neemt om een daling te voorkomen. Bussemaker weigert dat. Ze had vooraf een kleine dip in aanmeldingen voorspeld en ze wil bovendien het volledige beeld afwachten.

Linde de Nie van studentenorganisatie ISO noemt de daling schokkend. "Het ISO is bang dat de drempel om te gaan studeren te hoog wordt voor kwetsbare groepen studenten, bijvoorbeeld door het leenstelsel en verhoogde toegangseisen", aldus de voorzitter.