Nieuws/Binnenland
498798
Binnenland

'Leer vluchtelingen over religieuze vrijheid'

UTRECHT - De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) stelt voor om medewerkers van mensenrechtenorganisatie Amnesty International in te zetten bij de integratie van vluchtelingen. "Het zal de overgang naar een andere cultuur vereenvoudigen. Bovendien geven we daarmee de noodzakelijke bescherming aan andere religieuze of niet-religieuze groepen", aldus PKN-secretaris Arjan Plaisier dinsdag.

Vluchtelingen nemen hun religieuze overtuiging mee uit het land van herkomst. Vrijwilligers die helpen bij hun opvang hebben volgens hem door recente religieuze schermutselingen vaak vragen en angsten.

In een brief aan staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Asiel) adviseert de PKN vluchtelingen die in Nederland aankomen snel duidelijk te maken wat het betekent om te leven in een open samenleving. "Concreet betekent dit dat zij voorlichting en training krijgen op het gebied van het recht op religieuze vrijheid en non-belief (niet gelovig zijn). Een recht waar ook nieuwkomers zich aan dienen te houden." Een organisatie als Amnesty kan ze bovendien meer inzicht geven in vrijheid van meningsuiting en democratie.

De Nederlandse Politie Bond (NPB) riep dinsdag op om vluchtelingen te scheiden naar etniciteit en geloof. Dat is volgens de NPB "rustiger en veiliger" en het scheelt agenten overwerk in de asielzoekerscentra. Maar het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is niet van plan te scheiden en dat is ook niet de insteek van de PKN, meldde een woordvoerster.