Nieuws/Binnenland
498832
Binnenland

Chemo geen gevaar voor zwangere vrouwen

Chemotherapie tijdens de zwangerschap is niet gevaarlijk voor het kind. Kinderen van moeders die tijdens de zwangerschap een kankerbehandeling krijgen, doen het even goed als kinderen die hier niet aan worden blootgesteld. Nu wordt soms abortus gepleegd als een zwangere vrouw kanker heeft, of de chemo wordt uitgesteld. Maar dat is dus nergens voor nodig.

Dat stellen onderzoekers van KU Leuven. Zij onderzochten 129 kinderen van wie de moeders tijdens hun zwangerschap kanker kregen en vergeleken deze gegevens met de ontwikkeling van kinderen uit een controlegroep, geboren na dezelfde zwangerschapsduur uit moeders zonder kanker.

'Geen reden tot bezorgdheid'

In vergelijking met de controlegroep waren er geen verschillen in mentale ontwikkeling of medische problemen (zoals astma, nood aan oorbuisjes of andere ingrepen, enzovoort) bij kinderen blootgesteld aan chemo- en/of radiotherapie. Ook de kinderen van wie de moeders geen behandeling kregen, doen het even goed als hun leeftijdsgenootjes. De oudste kinderen ondergingen een grondig hartonderzoek dat uitwees dat ook hun hartfunctie heel normaal is.

De resultaten bevestigen volgens de onderzoekers dat er geen reden is om, uit bezorgdheid over de effecten van een kankerbehandeling, de zwangerschap te beëindigen of behandeling uit te stellen. De moederkoek blijkt het niet-geboren kind voldoende te beschermen tegen behandelingen zoals chemo- en radiotherapie.

Het resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het New England Journal of Medicine (NEJM).