Nieuws/Binnenland
498956
Binnenland

Hulp vluchtelingen op kosten baas

ALMERE - Medewerkers van het Leger des Heils krijgen een dag per week vrij als zij die besteden voor de hulp aan vluchtelingen. Daarmee is de organisatie de eerste werkgever in ons land die werknemers in staat stelt om ’op kosten van de baas’ als vrijwilliger de helpende hand te bieden.

„We zijn natuurlijk als organisatie al nauw betrokken bij de opvang van vluchtelingen en bij de verstrekking van onder andere kleding”, zegt Ed Bosma, directeur Dienstverlening van het Leger. „Maar we komen op veel plaatsen nog altijd handen te kort om iedereen te kunnen helpen. Vandaar dat we nu een beroep doen op de inzet van ons eigen personeel.”

De paar honderd medewerkers van het hoofdkantoor vonden gistermorgen een persoonlijk bericht van Bosma in hun mailbox, met daarin het verzoek om assistentie te verlenen. „Namens de gezamenlijke directies wil ik u vragen of u bereid bent om zich een dag of een dagdeel in te zetten voor de grote stroom van vluchtelingen die het Goodwill Centra Amsterdam op dit moment te verwerken krijgt”, staat er onder meer te lezen.

„We hebben vanuit de hoofdstad het verzoek gekregen om extra assistentie van ’vrijwilligers’ en medewerkers bij de net geopende extra noodopvang voor 700 vluchtelingen. Met de al 400 die onderdak hebben in de voormalige Penitentiaire Inrichting PI Havenstraat, wordt er een groot beroep gedaan op het huidige personeel, dat het alleen niet kan bolwerken. Om de roosters deze week en de weken daarna te vullen, zijn veel vrijwilligers nodig”, weet Bosma.

Naast begeleiding gaat het ook om het bieden van activiteiten. „Vooral onder de vele kinderen is er sprake van verveling. Ze zitten vaak in een kleine ruimte bij elkaar en hebben vertier en beweging nodig. Ook daar zoeken we mensen voor die de meisjes en jongens bezig willen houden met spelletjes om het verblijf leuker te maken”, aldus de directeur. Bosma stelt dat de beschikbaarheid in overleg met de leidinggevenden moet gebeuren. „Het kan niet zo zijn dat hierdoor onze reguliere hulpverlening in het gedrang komt. Maar ik ben ervan overtuigd dat als iedereen een stapje extra zet er collega’s vrijgemaakt kunnen worden, zodat iedere afdeling hulpkrachten kan afvaardigen. Wellicht is dit idee ook door andere organisaties en bedrijven over te nemen, zodat meer mensen de kans krijgen hulp te bieden aan de vluchtelingen.”