Nieuws
499613
Nieuws

Column Vermeend en Van der Ploeg: Een tevreden land

Uit internationale vergelijkingen blijkt dat Nederland tot de meest welvarende landen van de wereld behoort. We maken ook deel uit van de kopgroep van landen met het beste sociale zekerheidsstelsel en een geringe inkomensongelijkheid.

Dit positieve beeld van onze samenleving zien we ook terug in de deze week verschenen studie van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Verreweg de meeste Nederlanders zijn naar eigen zeggen welvarend, gezond en tevreden met hun leven.

Ongeveer een kwart is dat niet. Uit ander onderzoek komt naar voren dat er een sterke relatie is tussen ontevredenheid en de voorkeur voor een politieke partij. Zo staat tegenover een ruime meerderheid van kiezers die vindt dat we met Nederland de goed kant op gaan, vooral de aanhang van PVV en SP die ontevreden is over de maatschappelijke en economische situatie. Deze kiezers willen daarom een ander beleid en voelen zich dan ook goed thuis bij Geert Wilders en Emiel Roemer die tijdens het Prinjesdagdebat alles uit de kast hebben gehaald om gehakt te maken van het beleid van Rutte 2.

Vorige week meldde zich vanuit het Friese Sint Jacobiparochie een nieuwe tegenstander van de huidige coalitie. In een politieke lezing riep FNV-voorzitter Ton Heerts linkse politieke partijen en sociale organisaties op tot samenwerking in een brede beweging om een einde te maken aan het 'neoliberale beleid' van Rutte 2.

Volgens Heerts gaat het om rechts beleid waarbij de sociale zekerheid van werknemers wordt afgebroken en de vakbeweging buitenspel wordt gezet. Hij keerde zich ook tegen de werkgeversorganisatie VNO-NCW die pleit voor minder regels en lastenverlichting en tegen Zzp-ers die volgens hem fiscaal te veel in de watten worden gelegd. Heerts wil met links Nederland een nieuwe agenda op stellen voor een radicaal ander beleid en rekent daarbij vooral op de politieke partijen SP en Groen Links, maar ook de PvdA zou zich bij deze beweging moeten aan sluiten.

In zijn lezing gaf de vakbondsvoorman niet aan hoe de agenda van Nieuw Links er uit zal zien. Maar op basis van eerder gepubliceerde plannen van de FNV en programma's van de SP en GroenLinks en ideeën die daar leven, kan daarvan nu al een goed beeld worden geven.

Desastreus

Voor het bedrijfsleven en werkgevers beloven ze weinig goeds. De vennootschapsbelasting, nu 25%, gaat omhoog. Als het aan de SP ligt naar 30%. De loonkosten van werkgevers nemen fors toe door een hoger minimum(jeugd)loon en een werkgeversheffing voor hoger betaalde werknemers. Flexwerk moet overal worden terug gedrongen en omgezet in vaste arbeidscontacten. Het beloningspakket van de directie van bedrijven wordt aan banden gelegd. Het moet voor goedkeuring aan de ondernemingsraad worden voorgelegd.

Bezuinigingen op de zorg en de sociale zekerheid die Rutte 2 heeft doorgevoerd ,worden teruggedraaid en Nederland moet de bakermat worden van 'gratis geld' in de vorm van een basisinkomen. In de agenda van de linkse beweging van Heerts zal nivellering een prominente plaats innemen. Mensen met midden en hogere inkomens gaan fors meer loon- en inkomstenbelasting betalen en er komt een progressieve heffing over vermogensinkomsten ( een rijkentaks). De doelstelling dat het begrotingstekort van de overheid naar nul moet dalen, wordt losgelaten.

Linkse agenda

Uitvoering van de linkse agenda, zal als we uitgaan van de zogenoemde tegenbegroting van de SP, zelfs tot een oplopend tekort leiden. Helden van Nieuw Links zijn de Franse nivelleringsecononoom Thomas Piketty en Jeremy Corbyn, de nieuwe Britse Labour-leider. Corbyn geldt als ultra-links en omschrijft zichzelf als een activist, pacifist en sympathiseert met het Marxisme. Hij wil dat het VK de NAVO verlaat en staat aan de kant van Rusland bij het conflict over de Oekraïne.

Ook voor wie niet deskundig is op financieel-economisch terrein zal duidelijk zijn dat de linkse agenda een verwoestend uitwerking heeft op onze economie en vele tienduizenden arbeidsplaatsen zal vernietigen. Hogere werkgeverslasten kosten in het mkb banen. Bovendien zullen veel ondernemers Nederland de rug toekeren en start-ups gaan kiezen voor andere landen. Waarom hier 30% over winst betalen terwijl je aan de overkant in het VK maar 20% afdraagt en ook nog eens lagere lonen en veel lagere werkgeverslasten hoeft te betalen.

Zelfs een Marxist zal dat begrijpen en ook dat vermogende mensen en rijke investeerders naar fiscaal vriendelijke landen zullen vertrekken om te ontkomen aan de progressieve rijkentaks van Nieuw Links. Door die vlucht zal deze taks de schatkist per saldo geld kosten in plaats van opleveren. Dat is de reden waarom Frankrijk zijn Dagobert Duck-belasting heeft afgeschaft.

Modern

De FNV heeft als constructieve vakorganisatie, als onderdeel van ons poldermodel, altijd een belangrijke rol gespeeld bij de opbouw en het behoud van onze welvaartsstaat. Daarom is het jammer dat de bond met het linkse alternatief volledig uit de bocht vliegt. Wellicht denken de vakbondsbazen dat ze zo het dalende ledental kunnen stoppen en weer een sterkere positie bereiken ten opzichte van werkgevers en politiek Den Haag. Nee dus!

Met de hang naar het verleden, naar een economie en arbeidsmarkt die niet meer bestaan, de regelzucht van de bond en focus op lastenverzwaringen win je geen nieuwe leden. Jonge werknemers uit de internetgeneratie die toch al weinig ophebben met traditionele vakbonden haken nu definitief af. En in de groei sectoren van onze economie, zoals smart industry, zal een FNV-lid een bezienswaardigheid worden. De geschiedenis leert dat je met het Nederlandse overleg- en harmonie model een welvarend land kan realiseren met een goed stelsel van sociale zekerheid en een eerlijke inkomensverdeling. Daarom moet de FNV zich zelf opnieuw uitvinden om als vertegenwoordiger van werknemers een belangrijke rol te kunnen spelen in een wereld die gedomineerd wordt door globalisering, digitalisering en nieuwe technologie.

Werkgevers en politiek Den Haag doen er verstandig aan dat ook mogelijk te maken. Ook hun belangen zijn daarmee gediend.