Nieuws/Binnenland
499970
Binnenland

'Kosten nooit doorslaggevend bij behandeling'

UTRECHT - De optimale behandeling en nooit het prijskaartje moet leidend zijn bij de zorg aan patiënten. Dat blijkt uit een rondgang van de Federatie Medisch Specialisten onder ruim 1300 medisch specialisten. De Federatie ondervroeg de achterban over dit onderwerp naar aanleiding van de discussie die momenteel speelt rondom behandelingen met dure geneesmiddelen.

De artsen gaven aan dat zij zich aan de richtlijnen houden waarbij de optimale behandeling altijd voorop staat, ook bij het voorschrijven van dure geneesmiddelen. Een kwart van de ondervraagden geeft echter wel aan zich bezwaard te voelen dure geneesmiddelen voor te schrijven, maar daarmee hebben zij nooit een patiënt een behandeling onthouden.

De Federatie concludeert dat specialisten zich niet onder druk laten zetten om bepaalde dure medicijnen niet voor te schrijven. Wel zijn er zorgen over steeds hoger wordende kosten van geneesmiddelen en de druk die deze kosten leggen op het budget van ziekenhuizen.