Nieuws/Binnenland
500269
Binnenland

Kamp voelt voor opnemen klimaatdoel in wet

DEN HAAG - Het kabinet overweegt het klimaatdoel voor 2050 wettelijk te verankeren. Dat zei minister Henk Kamp van Economische Zaken donderdag in de Tweede Kamer. Het doel van het kabinet is de uitstoot van broeikasgassen in 2050 te hebben teruggebracht met 80 tot 95 procent in vergelijking met 1990.

Kamp reageerde op het eerder op de dag aan hem gepresenteerd advies 'Rijk zonder CO2: naar een duurzame energievoorziening in 2050' van de Raad voor leefomgeving en infrastructuur (Rli). Daarin wordt ervoor gepleit het CO2-doel wettelijk vast te leggen. De bewindsman zal nog dit jaar met een officiële reactie komen.

Volgens de Rli neemt de uitstoot van schadelijke broeikasgassen nog steeds niet af, hoewel Nederland al zeker twee decennia een klimaatbeleid voert. Om de afgesproken klimaatdoelen te halen zijn scherpere maatregelen nodig en hogere investeringen.

De raad pleit ervoor om in het energiebeleid de CO2-reductie als doel te stellen en om dit vast te leggen in de wet. "Een wettelijke borging geeft het signaal aan Nederlandse burgers en bedrijven dat het klimaatprobleem urgent en serieus is en dat nu actie moet worden ondernomen". In de afgelopen 25 jaar is de uitstoot van broeikasgassen niet afgenomen.

Investeringen

Om het doel van 80 tot 95 procent minder broeikasgassen in 2050 te halen zijn forse extra investeringen nodig. "De Rli adviseert een paar honderd miljoen euro extra vrij te maken voor langlopende innovatieprogramma's, omdat nieuwe manieren van werken, kennis en technieken nodig zijn om de energietransitie succesvol te kunnen afronden." Volgens de organisatie moet de energiediscussie niet gaan over welke energiebronnen en technologieën Nederland gaat inzetten, maar over het strategische einddoel.

Omdat de Nederlandse economie internationaal gezien relatief energie-intensief is en bovendien grotendeels op fossiele energie is gebaseerd, komt de overgang naar CO2-emissiearme energie extra hard aan. "Dit op zich mag voor Nederland geen argument meer zijn om terughoudend te zijn in het doorzetten van de energietransitie", aldus de Rli.