Nieuws/Binnenland
501003822
Binnenland

Illegaal diesel gebruikt

Rapport: Den Haag liet bouwers vreugdevuur gang gaan

DEN HAAG - Vreugdevuren in Scheveningen kunnen alleen nog doorgaan als er strakke vergunningen komen en er een organisatie achter zit die voor de gemeente aanspreekbaar is.

De gemeente heeft de bouwers veel te veel de vrije hand gegeven en er werd fout op fout gestapeld. Het moet de volgende keer radicaal anders.

Dat is de conclusie van een rapport van de Onderzoekraad Veiligheid over het afgelopen jaar totaal uit de hand gelopen vreugdevuur. De raad geeft geen oordeel over burgemeester Krikke.

Vergunning nodig

De burgemeester zegt in een reactie dat de bouwers van de vreugdevuren dit jaar al een vergunning nodig hebben. Ze trekt het zich aan dat het vorig jaar zo misging op het strand in Scheveningen. „Ik zal er in de toekomst alles aan doen om dit te voorkomen. Het rapport schetst een jarenlang patroon van niet voldoende geborgde afspraken, structurele schending van gestelde grenzen en een ontbreken van handhaving. Dat had niet mogen gebeuren."

Van de gemeente mogen de vuurstapels vanaf dit jaar niet meer zo hoog en groot worden en wordt een einde gemaakt aan de strijd wie de hoogste stapel kan bouwen.

Illegaal diesel

Volgens de onderzoekers is er illegaal diesel gebruikt bij het opstoken van het vuur. Ook was de stapel meer dan 45 meter hoog, terwijl 35 meter was toegestaan. Door de hoogte, de omvang en vorm van de stapel en de vaten diesel zijn de houten pallets heel snel ontbrand.

Van de diesel was de gemeente formeel niet op de hoogte, maar het was een publiek geheim dat bij beide vuurstapels al jaren brandversnellende middelen werden gebruikt, stelt de OVV.

Volgens de Onderzoeksraad had de gemeente kunnen besluiten de stapels deels te laten afbouwen of de vaten diesel te verwijderen. Ook had de gemeente ervoor kunnen kiezen de stapels niet in brand te laten steken, ook om de veiligheidsrisico's te beperken.

De felle brand veroorzaakte een thermiek en turbulentie, waardoor grote en kleine stukken hout van de stapel loskwamen. Door de stevige westenwind die nacht, werden de snippers over Scheveningen verspreid. Er ontstond forse schade aan straten, huizen en auto's als gevolg van de enorme vonkenregen die van een van de twee vuurstapels op het strand af kwam. De brandweer kon door flink te blussen meer schade voorkomen.

De onderzoekers vinden dat er strakke na te leven vergunningen moeten komen.

In het rapport staat dat niemand tevoren de risico’s had ingeschat. „De brandweer en directie Veiligheid van de gemeente Den Haag hebben geen advies gegeven aan de burgemeester over de risico’s. Dit getuigt van een beperkte rolopvatting en heeft eraan bijgedragen dat de burgemeester niet voldoende was geïnformeerd.”

„De afgelopen jaren heeft de gemeente wel geprobeerd grip te krijgen op de situatie, maar de bouwers wilden zo min mogelijk bemoeienis ’van buitenaf’.

De bouwers negeerden gemaakte afspraken. Zowel de afgesproken hoogte als de omvang van de stapel werden door de bouwers flink overschreden met respectievelijk 10 meter en 1500 tot 2000 kubieke meter.

De raad beveelt daarom burgemeester Pauline Krikke van Den Haag aan om eisen te stellen aan de veiligheid. De burgemeester zelf zal later reageren op het rapport, zo laat ze weten.

Traditie

De vreugdevuren in Scheveningen zijn een jarenlange traditie waarbij Scheveningen en Duindorp strijden om de hoogste vlammenzee.

Enkele jaren geleden dreigde het al volledig mis te gaan toen de stapels de kant van het publiek leken om te vallen. Sindsdien worden de mensen middels dranghekken op gepaste afstand gehouden. Daarnaast werd er een maximale hoogte van 35 meter ingesteld.