Nieuws/Binnenland
501121
Binnenland

Uitslag Stelling: Pesten verdient alle aandacht

Geen overbodige luxe, al die aandacht voor pesten gedurende de Week tegen het Pesten, vinden de deelnemers aan de Stelling van de Dag. Gisteren begon deze week met kinderprogramma's, lessen op scholen, BN'ers die zich tegen pesten keren.

Toch denkt maar een vijfde dat door zo'n week minder kinderen op school getreiterd gaan worden. „Een week is echt veel te weinig”, zo schrijft een respondent. „Het probleem wordt nog steeds onderschat.” Anderen vinden dat het veel aandacht moet blijven krijgen,omdat meer kinderen het misschien dan durven te zeggen.

Sommigen benadrukken dat pesten onder volwassenen ook niet uitgevlakt moet worden. „Bij kinderen is het erg, maar ouderen kunnen er ook wat van”, reageert iemand.

Respondenten vinden het thema van dit jaar ’groepsgedrag’ wel goed. Kinderen uit de ’zwijgende’ meerderheid worden erop attent gemaakt dat zij ook iets kunnen doen als een klasgenootje het leven zuur wordt gemaakt.

Driekwart is het niet eens met de bewering dat pesten nou eenmaal ’hoort’ in een klas. Ze denken dat leraren heel goed iets kunnen doen tegen pestgedrag. „Het is jammer dat docenten dat vaak niet kunnen, durven of mogen.”

Ook komen de respondenten niet helemaal uit de vraag of pesten tegenwoordig meer voorkomt dan vroeger. Iemand denkt dat juist doordat er zoveel aandacht voor is, pesten meer voorkomt. Een ander vindt dat er meer pestgedrag is op scholen doordat ouders minder tijd hebben voor hun kinderen en daardoor niet door hebben dat hun kroost anderen het leven zuur maakt.

Zachte hand

„Kinderen worden onvoldoende gecorrigeerd en met te zachte hand bestraft”, schrijft iemand anders die duidelijk vindt dat de jeugd van tegenwoordig minder deugt dat die van vroeger.

De respondenten zijn onder de indruk van de cijfers van het cyberpesten. Dat elf procent van de jongeren zegt wel eens gepest te zijn via sociale media vinden ze veel. „Door sociale media is ’pesten op afstand’ veel makkelijker geworden”, zo merkt iemand op. „Veel geniepiger en gemener”, zo oordeelt een ander. „En doordat het online is, gaat het altijd door, ook thuis.”

Toch denkt meer dan de helft dat scholen deze vorm van treiteren niet kunnen tegengaan. Iemand denkt eerder dat het probleem door de ouders moet worden opgelost. „Een kind moet het melden bij zijn ouders en die moeten weer contact opnemen met de ouders van de pester.” Een andere oplossing ziet iemand in het beperken van het gebruik van mobiele telefoons op scholen.

De overgrote meerderheid denkt dat pesten gevolgen kan hebben voor iemands latere leven en dat een slachtoffer met name grote psychische problemen kan krijgen. Er reageren flink veel respondenten met hun eigen verhaal. Iemand van 68 zegt nog ’s nachts te dromen van zijn pestkoppen op school. Anderen melden heel veel problemen te hebben in het aangaan van relaties en vriendschappen.

Daarentegen denkt bijna niemand dat pestkoppen later last gaan krijgen van hun gedrag. Iemand vindt dat pestkoppen zelf maar eens een weekje gepest zouden moeten worden, zodat ze weten hoe het voelt. Een andere respondent heeft ook met hen mededogen. „Pester en gepeste zitten vaak in hetzelfde schuitje. Ze zijn heel erg onzeker.”