Nieuws
501170
Nieuws

Fors minder koeien naar het slachthuis

In de eerste helft van dit jaar zijn duidelijk minder Nederlandse runderen geslacht. Dat is het gevolg van het wegvallen van de Europese melkquota, zo concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek. Veel koeien zijn aangehouden om melk te produceren.

Koeien die niet geslacht worden, blijven in de regel melk geven. “Dat heeft een opwaarts effect op de melkaanvoer”, stelt Cor Pierik van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De Nederlandse melkproductie groeide in de eerste zes maanden van dit jaar met 7 procent.

In de eerste zes maanden van dit jaar zijn er 8 procent minder koeien naar het slachthuis gestuurd. Als alleen naar het tweede kwartaal wordt gekeken (april tot en met juni), kwam de daling uit op 12 procent. Het afschaffen van de Europese melkquota ging op 1 april 2015 in. Als gevolg daarvan hebben veel melkveehouders geïnvesteerd in nieuwe stallen.

Tegelijkertijd is de melkprijs fors gedaald, zodanig dat voor veel melkveehouders de kosten inmiddels hoger zijn dan de opbrengsten. Dat kan ervoor zorgen dat boeren een deel van hun koeien de komende maanden alsnog naar de slacht brengen.

“Het is natuurlijk niet zo dat de enorme toename van de melkaanvoer een rol speelt bij de lagere melkprijzen”, stelt de CBS-functionaris. “70% van de Nederlandse zuivel gaat de grens over. De moeizamere verkoop van kaas speelt een veel cruciale rol als het gaat om de melkprijs. De boeren zijn weliswaar meer gaan melken, maar dat is slechts beperkte deel van de lage melkprijs.”

De Nederlandse melkveehouders worden onder andere geplaagd door de Europese zuivelboycot van Rusland en de lagere binnenlandse consumptie. “Als de vraag naar zuivel hetzelfde was gebleven, dan hadden we ook een andere prijs gezien”, stelt Pierik.

Op 1 april telde Nederland ruim 4,1 miljoen runderen. Het aantal melk- en kalfkoeien is in één jaar tijd met 55.000 toegenomen tot 1,63 miljoen dieren. Er werd de afgelopen jaren al voorgesorteerd op het wegvallen van de quota. De melkproductie steeg in de afgelopen negen jaar met bijna 18%.

De varkensstapel steeg in dezelfde periode met 3 procent tot 12,6 miljoen dieren.