Nieuws/Binnenland
502906
Binnenland

ProRail knoeit met de cijfers

Den Haag - Miljardenbedrijf ProRail heeft vijf jaar lang een onvoorstelbaar grote puinhoop gemaakt van de financiële administratie en boekhouding. Daarmee is spoorbeheerder ProRail, waarvoor staatssecretaris Mansveld politiek verantwoordelijk is, totaal het zicht kwijtgeraakt op de financiële situatie rond grote spoorprojecten. De interne controle is zelfs zo zwak dat niet kan worden uitgesloten dat er is gefraudeerd.

Ook bugetten voor groot onderhoud en contractmanagement zijn niet op orde. Hiervoor wordt expliciet gewaarschuwd in conclusies door externe adviseurs.

De chaos in de boeken komt naar voren uit rapportages die in de top van ProRail circuleren en die zijn ingezien door deze krant. Ook budgetten voor groot onderhoud en contractmanagement zijn niet op orde. Hiervoor wordt expliciet gewaarschuwd in conclusies door externe adviseurs.

Het bedrijf probeert nu schoon schip te maken, maar in april van dit jaar was de situatie nog steeds zo zorgwekkend dat experts meldden dat de financiële beheersbaarheid van ProRail nog wel een tijdje in de ’gevarenzone’ zal verkeren.

Opvallend is dat het bedrijf al bijna een jaar weet dat de boekhouding knudde is. In een rapport van december 2014 staat dat er financieel ’onnauwkeurig’ wordt gewerkt en sleutelposities zijn ’vacant’. Ook blijken er onverklaarbare ’hiaten’ te zitten in de financiële administratie. Huisaccountant Ernst en Young wist dat, maar heeft desondanks het jaarverslag van 2014 geaccordeerd. Betrokkenen sluiten niet uit dat de cijfers achteraf moeten worden aangepast.

In april van dit jaar verschijnt er een nieuw rapport. Inmiddels is dan duidelijk dat de financiële abracadabra naar schatting al zo’n vijf jaar lang aan de gang is. Men wijt dit aan een ’serieus geworteld en wijd verbreid cultuurprobleem’, tot in de Raad van Commissarissen.

De uitgelekte stukken kunnen implicaties hebben voor staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur), direct verantwoordelijk voor aanstelling van leden van de Raad van Commissarissen en het functioneren van ProRail. Zij ligt onder vuur omdat de Tweede Kamer het idee heeft dat zij ProRail-informatie onder de pet houdt. Afgelopen dinsdag verraste zij de Kamer nog met een gat van 475 miljoen euro op haar begroting, omdat ProRail de budgetten voor onderhoud van het spoor overschreed.

Van die laatste tegenvaller heeft ProRail al bijna een jaar weet, blijkt uit de stukken. Op dat moment lijkt de tegenvaller nog 1,1 miljard euro te zijn.