Nieuws/Binnenland
504673
Binnenland

'Tweehonderd gemeenten nog geen contact met COA'

AMSTERDAM - Ongeveer tweehonderd gemeenten hebben nog geen contact met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) over de vraag of zij vluchtelingen kunnen opvangen. Dat blijkt volgens weblog Sargasso uit gegevens van het COA, websites van gemeenten en lokale en landelijke media.

Tot nu toe hebben 46 gemeenten concreet extra opvang toegezegd. In 57 gemeenten bestonden al asielzoekerscentra of andere opvanglocaties. Ongeveer tachtig gemeenten zijn in overleg met het COA, andere gemeenten, inwoners of VluchtelingenWerk, of onderzoeken nog wat zij kunnen doen. Nederland telt in totaal 393 gemeenten.

In zeven gevallen heeft het COA een aanbod van een gemeente afgewezen. Dat gebeurde bijvoorbeeld in de gemeente Berkelland, die het COA had aangeboden tweehonderd asielzoekers in de voormalige tbs-kliniek Oldenkotte te plaatsen. Van de 57 gemeenten die al een opvanglocatie hadden, willen er veertien meewerken aan extra opvang, aldus Sargasso. Vijf van deze gemeenten overleggen nog met het COA daarover.

Volgens de nieuwssites hebben gemeenten tot nu toe in totaal meer dan 17.200 opvangplaatsen aan het COA aangeboden. De meeste plaatsen zijn niet meteen beschikbaar, omdat ze nog ge- of verbouwd moeten worden of (opnieuw) ingericht. Eerder heeft het COA gezegd tot het eind van het jaar minimaal 10.000 plekken nodig te hebben.

Onderzoek onder iets meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten van de NOS en de regionale omroepen, wijst uit dat 4 procent van de gemeenten geen opvang wil regelen voor vluchtelingen. 53 procent antwoordde 'misschien' en 43 procent wil wel opvang regelen. Ongeveer de helft van de 230 gemeenten die aan het onderzoek meededen, heeft in de afgelopen twintig jaar vluchtelingen opgevangen.

Een kwart van de ondervraagde gemeenten zegt onvoldoende sociale huurwoningen beschikbaar te hebben voor de verwachte toestroom van asielzoekers met een verblijfsstatus. Bij 55 procent van de gemeenten is de woningvoorraad voldoende, 20 procent weet het niet precies.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) riep gemeenten eerder deze week op mee te werken aan de opvang van asielzoekers, vooral om mensen met een verblijfsvergunning versneld een woning aan te bieden, zodat in azc's ruimte vrijkomt. Het is niet bekend hoeveel gemeenten tot nu toe aan die oproep gehoor hebben gegeven.