Nieuws
504777
Nieuws

Prinsjesdag: de kabinetsplannen op een rijtje

Wat gaat er voor u veranderen in 2016? We hebben de belangrijkste maatregelen die uw portemonnee aangaan voor u op een rijtje gezet.

Koopkracht

Bijna vier op de tien gepensioneerden gaan er volgend jaar op achteruit. Ouderen met spaargeld worden het zwaarst geraakt. Het is een schril contract met de werkenden, waarvan 95% de koopkracht in 2016 juist ziet stijgen.

Dat blijkt uit de doorrekeningen van het Centraal Planbureau ter gelegenheid van Prinsjesdag. Van alle huishoudens heeft circa 85% meer uit te geven. Dat is een rooskleurig plaatje: in de voorgaande jaren moest ongeveer de helft inleveren.

De baten worden echter niet gelijk verdeeld. Een kleine 700.000 gepensioneerden levert in 2016 juist in. De meeste pensioenen worden niet langer geïndexeerd waardoor inflatie – voor 2016 geschat op 1,2% - de koopkracht uitholt. Vier procent van de ouderen ziet het verlies aan bestedingsvermogen tot boven de 2% oplopen.

De echte winnaars van 2016 zijn de Nederlanders met een baan: zij hebben gemiddeld straks 2,6% meer te besteden. Vooral de werknemers met lagere inkomens zijn spekkoper. Degenen die modaal of minder verdienen krijgen er gemiddeld 3,5% bij.

Huur omhoog

De huurstijging per individuele woning bedraagt volgend jaar 2,5% plus inflatie. Voor scheefwoners, mensen met een te groot inkomen voor een sociaal huis, is een huurverhoging mogelijk van inflatie plus 4%.

Voor bouwers en beleggers moet het aantrekkelijker worden om in de vrije huurmarkt te investeren. Doel daarvan is dat er zo meer huurhuizen komen. Daar is veel vraag naar. Ook komen er meer soorten tijdelijke huurcontracten.

Vrijstelling schenkbelasting

De vrijstelling in de schenkbelasting voor personen van achttien tot veertig jaar  wordt vanaf 2017 uitgebreid. De ontvanger moet het geld wel in de (aankoop van een) eigen woning steken.

Het kabinet verruimt de vrijstelling naar €100.000 en iedereen mag schenken.

Een aantal jaren geleden introduceerde het kabinet de mogelijkheid om €100.000 belastingvrij te schenken voor de aankoop van een huis. Deels in 2013 en in 2014 gold deze maatregel om zo de huizenmarkt een impuls te geven.

Sinds 1 januari van dit jaar is het niet meer mogelijk om €100.000 belastingvrij te schenken. Ook volgend jaar kan dat nog niet, maar in 2017 geldt de uitgebreide vrijstelling in de schenkbelasting dus wel weer.

Pensioen

Het kabinet komt dit najaar met verdere plannen om het Nederlandse pensioenstelsel te hervormen. Sleutelwoorden zijn transparantie, eenvoud en meer individuele keuzevrijheid.

Het kabinet stelt dat verdere aanpassingen van het Nederlandse pensioenstelsel onvermijdelijk zijn. Zo moet de zogeheten doorsneepremie op de helling. Deze zou de lasten van pensioentekorten teveel bij premiebetalende jongeren leggen. Ook zou het een drempel opwerpen voor meer keuzevrijheid van deelnemers. 

Met name de individuele keuzevrijheid is een heet hangijzer in het Nederlandse pensioenstelsel dat op collectieve pensioenopbouw is gebaseerd. Werknemers bouwen samen pensioen op en delen de beleggingsrisico's en kosten. Tekorten in de pensioenregeling zijn een gezamenlijk probleem van werknemers, gepensioneerden en werkgever(s). De pijn wordt dan verdeeld.

Dat staat haaks op de pensioenopbouw waar deelnemers hun eigen pensioenpotje hebben en daar ook zelf het beleggingsrisico van dragen.

Zorg

De zorgtoeslag voor de laagste inkomens stijgt volgend met 6 euro per maand. Het verplicht eigen risico omhoog van €375 naar €385.

Het verplicht eigen risico gaat van €375 naar €385. Het eigen risico wordt eerst aangesproken wanneer in het nieuwe jaar gebruik wordt gemaakt van zorg. Het eigen risico betaalt u voor de meeste zorg uit de basisverzekering.

De zorgpremie zal volgend jaar ook veranderen. Het kabinet verwacht dat de premie voor de basisverzekering met €7 per maand omhoog zal gaan.

Zorgverzekeraars maken hun nieuwe premie voor de basisverzekering meestal tussen half oktober en half november bekend. Ze hebben tot en met 19 november aanstaande de tijd om hun premie te laten weten.

De zorgtoeslag voor de laagste inkomens stijgt met 6 euro per maand.

Meer kinderopvangtoeslag

Ouders krijgen volgend jaar fors meer kinderopvangtoeslag: voor ieder kind dat naar de opvang gaat, ontvangen ouders een hogere toeslag. Het kabinet trekt hiervoor 290 miljoen euro extra uit, terwijl er de afgelopen jaren fors op werd bezuinigd. Minister Asscher (Sociale Zaken) heeft de Tweede Kamer hierover maandagavond een brief gestuurd.

Eerder werd al bekend dat het kabinet wil dat alle peuters naar de opvang gaan, omdat dat zou bijdragen aan hun algemene ontwikkeling.

Meer maatregelen

Naast de hogere kinderopvangtoeslag is al een aantal andere maatregelen naar buiten gekomen die op Prinsjesdag bekend worden gemaakt.

Wilt u weten wat de kabinetsplannen betekenen voor uw portemonnee? Dat kan met onze gratis Prinsjesdagspecial waarin we alles netjes op een rijtje hebben gezet. Klik hier om u aan te melden en u ontvangt de nieuwsbrief woensdag gratis in uw mailbox.

Frisdranken duurder

Mineraalwater en vruchtensappen worden een stuk duurder. Het kabinet verhoogt de belasting op dergelijke frisdranken om 30 miljoen euro op te halen, zo blijkt uit Prinsjesdagstukken.

Reden voor de verhoging is niet de gezondheid. De belasting op mineraalwater en sapjes wordt gelijkgetrokken met de veel hogere belasting op cola en andere softdrinks, om elders een gat in de begroting te dichten.

De belasting op frisdrank leverde de Staat al 214 miljoen euro op en dat wordt nu dus 244 miljoen euro, oftewel een verhoging van 15 procent. Hoeveel duurder sap en water precies worden is niet bekend, aldus RTL Nieuws, dat zich baseert op Prinsjesdagstukken.

Vermogenstaks

De coalitie neemt de vermogenstaks op de schop. Vanaf 2017 gaan kleine spaarders en beleggers minder belasting betalen over hun vermogen en rijkere Nederlanders juist meer. Wilt u weten hoeveel u er op voor- of achteruit gaat? Klik dan hier.

Verpleging

Verder worden de forse bezuinigingen op de verpleeghuizen worden de komende jaren iets verzacht. Het kabinet maakt circa 200 miljoen euro vrij om het leven voor mensen in deze instellingen aangenamer te maken.

Lastenverlichting

Begin juni werd al bekend dat het steeds beter gaat met de overheidsfinanciën en dat het kabinet de lasten op arbeid wil verlagen. Dat moet ervoor zorgen dat werknemers meer overhouden van hun brutosalaris. Ook moet het voor bedrijven goedkoper worden om mensen in dienst te nemen.

Die lastenverlichting is onderdeel van een groter pakket van belastinghervormingen. Eerder al liet staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën weten dat dat plan een omvang heeft van €15 miljard, waarvan €5 miljard aan netto-lastenverlichting.