Nieuws
504863
Nieuws

Tegenbegroting CU: 'Waardevol leven'

DEN HAAG - Gezinnen met kinderen, ouderen, mantelzorgers, chronisch zieken, gehandicapten en vluchtelingen. Daar wil de ChristenUnie volgend jaar meer oog voor, staat in haar tegenbegroting met als thema "waardevol leven".

 Maar ook in duurzaamheid moet meer geld worden gestoken. En het budget voor defensie, politie en het Openbaar Ministerie (OM) moet omhoog. Dat voor Defensie alleen al met 100 miljoen. Politieagenten moeten meer loon en collega's krijgen.

De partij wil voor de vluchtelingen komend jaar nog eens 600 miljoen extra besteden, aan de opvang in de regio en in Nederland.

Voorts moet de Groningse gaskraan verder dicht (in 2016 omlaag naar 27 miljard m3) voor een veiliger bestaan van de Groningers.

De ChristenUnie geeft 100 miljoen extra uit om chronisch zieken en gehandicapten fiscaal te ondersteunen en wil een extra tegemoetkoming voor ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen van nog eens 100 miljoen. Verder wil ze 300 miljoen extra voor de langdurige zorg. Verpleeghuizen krijgen meer middelen om laaggeschoold personeel aan het werk te houden.

De ChristenUnie wil geen verhoging van de kinderopvangtoeslag, maar 255 miljoen meer voor het kindgebonden budget. De belasting moet ook niet dwars zitten als een van de twee ouders thuis wil blijven of minder wil werken om de kinderen, ook al kost dat 118 miljoen.

Kinderen mogen nu nog niet zonder heffing sparen, hun ouders ook niet voor hen, maar de ChristenUnie wil dat de eerste 10.000 euro vrij is. Miljonairs moeten dat maar compenseren.

De ChristenUnie wil dat vervuilers gaan betalen, zeker ook de kolencentrales, en dat levert dan 300 miljoen op. Hogere belasting op het verbranden van afval brengt nog eens 200 miljoen in het laatje. De subsidie voor de zogenoemde biomassa bijstook moet worden afgeschaft, want die levert toch niks op. Dat bespaart 340 miljoen. Er komt wel geld voor allerlei andere energiebesparende maatregelen door met name particulieren.

De partij vindt ook nog geld door een verhoging van de accijnzen op alcohol en tabak en een hogere kansspelbelasting. De ChristenUnie wil verder de eigen bijdrage van werknemers voor leaseauto's afschaffen als aftrekpost.