Nieuws/Binnenland
507239
Binnenland

Coalitie eens over vluchtelingen

DEN HAAG - De coalitiepartijen VVD en PvdA hebben een akkoord bereikt over de opvang van vluchtelingen in ons land. Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Asiel) geeft om 13.00 uur een toelichting en stuurt dan ook een brief naar de Tweede Kamer.

Het akkoord tussen de regeringspartijen VVD en PvdA betekent volgens bronnen dat er gekozen wordt voor opvang van vluchtelingen in veilige gebieden in de regio en een herverdeling van de vluchtelingen die al in Europa zijn. Dat zou betekenen dat er waarschijnlijk tussen de 7000 en 8000 vluchtelingen extra in Nederland worden gehuisvest. Het kabinet zal ook rond de 100 miljoen euro vrij maken voor de vluchtelingenkampen in de regio. Vluchtelingen moeten daar ook onderwijs en zorg kunnen krijgen.

Volgens bronnen stelt het kabinet voor dat mensen die in de toekomst asiel aanvragen in Europa, worden teruggestuurd naar een veilig gebied in de regio waar ze vandaan komen. Dat zou betekenen dat vluchtelingen uit Syrië, die aankomen op Kos of Lampedusa, vanaf daar zo snel mogelijk met het vliegtuig worden teruggestuurd naar een veilig vluchtelingenkamp in Jordanië, Libanon of Turkije. Daarvoor moeten eerst wel afspraken worden gemaakt met die landen.

Daarnaast is het kabinet onder voorwaarden bereid mee te werken aan een herverdeling van de huidige groep vluchtelingen die al in Europa is. Hiervoor geldt dat volgens een verdeelsleutel wordt bepaald hoeveel vluchtelingen elk EU-land gaat opnemen. Dat betekent dat wie asiel aanvraagt in Nederland of Duitsland mogelijk een verblijfsvergunning krijgt voor een van de Baltische landen of elders in Europa. Dat moet een einde maken aan de huidige stromen van vluchtelingen in Europa. Het kabinet is bereid de verdeelsleutel die Brussel hiervoor deze week zal voorstellen over te nemen.

Ieder voor zich

"Ik wil dat iedereen die vreest voor zijn leven de kans krijgt om een nieuw leven te beginnen, in veiligheid. Ook Europa moet gezamenlijk een aanzienlijke bijdrage leveren aan het opvangen van vluchtelingen", vindt PvdA-Kamerlid Attje Kuiken. "Het ieder-voor-zich-denken moet stoppen. Ik ben dan ook blij dat het kabinet zich uitspreekt voor een gezamenlijke Europese aanpak van deze humanitaire crisis. Het is nu zaak om te werken aan een meerderheid in Europa, zodat de inzet van het kabinet ook gerealiseerd kan worden."

Dikke-ik-test

"Het kabinet faalt voor haar dikke-ik-test", stelt Jesse Klaver van GroenLinks. "Het kabinet breekt met het fundamentele principe dat mensen die bij ons aankloppen omdat ze moeten vluchten voor oorlog en geweld hier een veilig heenkomen kunnen krijgen. Dit kabinet heeft de ambitie om een hek te plaatsen om Europa. Maar hoe hoog je een hek ook bouwt, mensen die vluchten voor oorlog en geweld zullen blijven komen. Hen keren we nu de rug toe."

Onrealistisch

SP-leider Emile Roemer noemt het akkoord onuitvoerbaar en onrealistisch. "Het komt erop neer dat ze de problemen naar voren schuiven en in de regio laten liggen en denken dat er daar een afspraak te maken is voor een kwartje per vluchteling. Als je ziet dat er in twee, drie landen vier miljoen vluchtelingen zijn en dan 110 miljoen, dan is dat een kwartje per vluchteling. Het is ook onrealistisch te denken dat ze dan niet meer deze kant op komen."

Onwerkbaar

Ook D66 maakt gehakt van het akkoord binnen de coalitie. Alexander Pechtold: "Onwerkbaar! Haagse werkelijkheid! Tekentafel! Ik maakte al de vergelijking: er staat een flat in brand, de brandweer staat beneden, er komen mensen de lift uit en de brandweer zegt: terug de lift in en naar boven, we komen u van het dak halen. Het verdrag voor de mensenrechten staat ook niet toe dat we zeggen: we duwen je terug."

Flutbrief

PVV-leider Wilders is evenmin tevreden: "Wat een flutbrief, er verandert helemaal niks, de grenzen blijven gewoon wagenwijd open. Opvang in de regio werkt alleen met dichte grenzen en grenscontroles anders zullen de mensen blijven komen, vaak voor gratis huis en uitkering. De VVD is nu ook definitief voor herverdeling waardoor er duizenden extra asielzoekers in Nederland bij zullen komen. Bedankt VVD, jullie zijn weer eens door de knieën gegaan voor de PvdA."