Nieuws/Wat U Zegt

Uitslag stelling: ’Meer geld, minder mensen’

Door Michel van den Bergh

ANP

Jarenlang haalde de overheid de broekriem stevig aan. Maar nu is er genoeg bezuinigd, vindt twee derde van de deelnemers aan de Stelling van de Dag (’Stop met bezuinigen op overheid’). Er moet meer geld naar overheidsdiensten, maar de rem mag wel op het aantal ambtenaren.

ANP

Iets meer dan de helft vond het noodzakelijk dat ten tijde van de economische crisis flink werd gesneden in de uitgaven. ,,Als je meer dan 434 miljard euro schuld hebt, moet je wel bezuinigen dan wel ombuigen”, zo verdedigt een lezer de keuze van voorgaande kabinetten. Zeven op de tien vinden echter dat de bezuinigingsdrift de afgelopen jaren te te veel is doorgeslagen. ,,Bezuinigen is soms nodig. Zeker in crisistijd. Maar niet met de botte bijl”, meent een respondent. ,,Als het functioneren van departementen in het geding komt dan slaan we de plank mis.” Een voorstander van het opheffen van bezuinigingen zegt het als volgt: ,,Wie zijn huis niet onderhoudt komt in een ruïne te wonen.”

Vier jaar geleden sprak het kabinet het voornemen uit om het ambtenarenkorps met 12.000 voltijdbanen in te krimpen. Het lukte niet, maar zes op de tien vinden dit nog steeds een goed streven. ’Meer geld, minder mensen’, lijkt het credo van de deelnemers. Een respondent waarschuwt echter dat het kabinet niet zomaar een zak met geld erbij moet doen. Een mening die breed wordt gedragen. Zo stelt iemand: ,,De overheid moet efficiënter worden, dan kunnen er ambtenaren uit.” Veel respondenten zijn het hier mee eens. Een groot aantal ziet graag dat het kabinet het mes zet in ’de verstikkende bureaucratische regelgeving’.

Een respondent neemt het op voor de ambtenaren. ,,Zonder gedegen ambtelijke organisatie is de politiek een tandeloze tijger die helemaal niets voor elkaar krijgt.”

Volgens 68 procent moeten departementen als Defensie en Justitie in ieder geval meer geld krijgen, ook als dat tot een begrotingstekort leidt. ,,Diensten die onze veiligheid direct raken, daar mag je nooit op bezuinigen”, meent iemand. De 1,5 miljard euro die het nieuwe kabinet extra wil uittrekken, is voor 70 procent van de respondenten niet voldoende. Daar moet wat deze groep betreft nog eens 2 miljard euro bij om met Europa in de pas te lopen. De extra investeringen kunnen wat de deelnemers betreft betaald worden uit een lagere bijdrage aan Europa, het korten van het budget voor ontwikkelingshulp en het indammen van de vluchtelingenstroom. Ook kunnen kosten worden bespaard door het minder inhuren van externen en het versoberen of afschaffen van de wachtgeldregeling voor politici.

,,Hoeveel ‘Ybeltjes’ zitten er eigenlijk in de Kamer? Die hun geld verdienen met ‘Netflixen’ en wachten”, vraagt iemand zich af.

Extra budget of niet, het Nederlandse leger kan niet op alle fronten meestrijden. De helft vindt daarom dat het leger zich moet specialiseren en bepaalde onderdelen moet afstoten. ,,Voeg de luchtmacht samen met die van België”, oppert iemand. Bijna iedereen vindt dat de Defensietop nee moet kunnen verkopen wanneer er onvoldoende middelen en capaciteit voor een missie beschikbaar zijn. En wanneer het onverhoopt misloopt op een departement, dan is volgens de helft aftreden van een bewindspersoon niet de oplossing. Een minister moet langer de kans krijgen om orde op zaken te stellen.