Nieuws/Binnenland
507873
Binnenland

De comeback van de terp

WASPIK - Een eeuwenoude methode om mensen te beschermen tegen hoogwater, doet opnieuw zijn intrede in Nederland. In de Overdiepse Polder, op de grens tussen Zuid-Holland en Noord-Brabant, wonen de boeren voortaan op terpen. Hun polder kan bij extreem hoog water blank worden gezet, maar zij houden het droog.

De kunstmatige heuvels zijn onderdeel van het programma Ruimte voor de Rivier. Zoals die naam al duidelijk maakt, is het idee daarachter dat het verstandiger is om grote rivieren de ruimte geven, in plaats van dijken steeds verder op te hogen.

In de afgelopen jaren is veel werk verzet in de Overdiepse Polder, die tussen de Bergsche Maas en het Oude Maasje ligt. Nu het project bijna is voltooid, kan de polder worden gebruikt als een soort badkuip. Bij extreem hoog water kan er negen miljard liter Maaswater in, zodat het peil daalt en inwoners van onder meer Den Bosch droge voeten houden. „Naar verwachting gebeurt dat eenmaal in de 25 jaar”, schat het waterschap Brabantse Delta.

Het bijzondere is dat in die reusachtige badkuip mensen blijven wonen. Dat is te danken aan twee boeren die onder een kastanjeboom wat zaten te filosoferen over de toekomst van hun polder. Ze bedachten op eigen houtje het terpenplan, dat nu bijna af is.

Hoog en droog

In totaal zijn in de polder acht terpen gebouwd met op elk een boerenbedrijf. In het uitzonderlijke geval dat het Maaswater naar binnen stroomt over de dijken, die speciaal daarvoor zijn verlaagd, staan hun boerderijen hoog en droog. Net zoals inwoners van Noord-Nederland al in de Middeleeuwen de voeten droog wisten te houden bij hoogwater dankzij hun terpen.

Rijkswaterstaat is trots op de terpen en spreekt van een „voorbeeldproject voor gebiedsontwikkeling en burgerparticipatie”. Het project kostte in totaal 80 miljoen euro, maar de aanleg van de terpen heeft het totaalbedrag „niet of nauwelijks verhoogd”, zegt een woordvoerster van Rijkswaterstaat. „Een groot deel van dit geld moest toch worden uitgegeven.” Dankzij de terpen hoefden acht boeren bovendien niet te worden uitgekocht en behield hun landbouwgrond zijn waarde. Overigens hebben negen andere gezinnen het gebied verlaten.

Het wordt de komende tijd druk in de polder. Aanstaande woensdag gaat minister Melanie Schultz (Infrastructuur) het resultaat bekijken. Voor andere geïnteresseerden is er volgende week zaterdag een open dag.