Nieuws/Binnenland
51213
Binnenland

In 2014 minder nagelaten dan in 2011

Erfenis splijt menig familie

RIJSWIJK - De opbrengsten uit erfenissen zijn de afgelopen jaren teruggelopen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2014 ontvingen Nederlanders 13,6 miljard euro uit nalatenschappen, dit was in 2011 nog 15,1 miljard.

Peter Hein van Mulligen van het CBS noemt de terugval ’bijzonder’. „Het was tot nu altijd zo dat iedere generatie rijker was dan de generatie ervoor, omdat mensen ouder worden en dus meer tijd hebben om vermogen op te bouwen, maar ook door de stijgende welvaart.”

Overleden personen lieten in 2014 gemiddeld 19.600 euro achter. Dat is ruim 2000 euro minder dan in 2011.

Deze terugloop komt volgens het CBS mede door dalende huizenprijzen die een ’dempende invloed’ op de omvang van de nalatenschap hebben gehad. De woning of het onroerend goed dat de overledene achterlaat, vormt meestal het grootste deel van de erfenis.

Bijna een derde (31 procent) van de overledenen, 42.000 personen in 2014, liet dat jaar een woning na. Gemiddeld was die 136.000 euro waard. In meer dan de helft van de gevallen (60 procent) had het huis overigens nog wel een hypotheekschuld.

Spanningen

Tegenvallende nalatenschappen zorgen bij de afwikkeling nogal eens voor spanningen tussen de achterblijvers, vertelt Nora van Oostrom van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KBR). Vooral de verkoop van woningen blijkt een heikel punt.

Soms wil een deel van de familie het huis direct verkopen, terwijl andere familieleden juist willen gokken op een verder aantrekkende markt en de woning liever nog even te koop willen laten staan. Vooral een paar jaar geleden was dat het geval, aldus Van Oostrom.

Dit probleem speelde met name als huizen ’onder water stonden’, waarbij de waarde van de woning lager was dan de hypotheek. Daarnaast dekte een overlijdensrisicoverzekering, die verplicht bij een hypotheek moet worden afgesloten, lang niet altijd de restschuld, zegt Van Oostrom.

De ontwikkelingen op de huizenmarkt waren reden voor de notarissen om vaker te adviseren de erfenis beneficiair te aanvaarden. Dit houdt in dat de erfenis alleen wordt aanvaard als er per saldo geen sprake is van schulden.

Inmiddels lijken de grootste problemen achter de rug, zien de notarissen, omdat de woningmarkt weer aantrekt.