Nieuws/Binnenland
516150195
Binnenland

Raad van State fileert D66-wetsvoorstel over voltooid leven

Den Haag - De Raad van State fileert het D66-wetsvoorstel voor voltooid leven. Zoals de wet er nu uitziet, haalt het de zorgvuldigheidstoets niet, vindt de Raad. Het voorstel zorgt er onvoldoende voor dat mensen die uit het leven zouden stappen, dat ook geheel vrijwillig doen.

Het wetsvoorstel, dat beoogt dat ouderen van 75+ vrijwillig onder begeleiding een einde aan hun leven zouden moeten mogen maken, voldoet niet aan de zorgvuldigheidseisen die moeten voorkomen dat mensen dat overhaast doen. Het advies van de Raad stamt al uit december 2020, maar werd vrijdag pas gepubliceerd.

Volgens het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens is de overheid verplicht om burgers te beschermen tegen overhaaste, onvrijwillige of ongeïnformeerde levensbeëindiging. De Raad wijst erop dat de wens om te sterven ‘stabiel en coherent’ moet zijn, en niet moet worden ingegeven door ‘oplosbare problematiek van geheel andere aard, zoals financiële problemen’. Het hoogste adviesorgaan zet daarnaast ook vraagtekens bij de leeftijdsgrens van 75 jaar, en wil daar een betere en op onderzoek gebaseerde onderbouwing zien.

Het wetsvoorstel ligt in principe klaar om in behandeling te worden genomen door het parlement, maar de Raad vindt het voorstel zoals het er nu ligt ongeschikt, en adviseert om het niet te behandelen, of te laten aanpassen.

„De Raad van State maakt een aantal relevante opmerkingen,” zegt D66-Kamerlid Paul van Meenen in een reactie. De partij neemt volgens hem „nu de tijd om het advies uitgebreid en zorgvuldig te bestuderen”. „Sinds de oprichting van onze partij werken we aan taboedoorbrekende voorstellen die verschil maken in het leven van mensen. De vrijheid van mensen om eigen keuzes te kunnen maken is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Dat geldt ook voor fundamentele keuzes over het einde van het leven.”

De voltooid-levenwet komt uit de koker van oud-D66-Kamerlid Pia Dijkstra, en ligt ook binnen de coalitie gevoelig. Dat komt met name omdat CU fel tegenstander is. Voor het aantreden van het nieuwe kabinet maakte CU-voorman Gert-Jan Segers al duidelijk dat er geen handtekening van zijn partij komt onder het omstreden voorstel. In het coalitieakkoord is dan ook afgesproken om dergelijke heikele medisch-ethische kwesties een vrije keuze te maken.