Nieuws/Binnenland
522126856
Binnenland

Nieuw aanmeldcentrum asielzoekers in Bant

Vluchtelingen bij het aanmeldcentrum bij Ter Apel.

Vluchtelingen bij het aanmeldcentrum bij Ter Apel.

Den Haag - In Bant, in Flevoland, komt een tweede aanmeldcentrum naast Ter Apel. Dat heeft staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) woensdag gezegd na overleg met betrokken burgemeesters. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft daartoe grond aangekocht in de buurt van het bestaande asielzoekerscentrum in Luttelgeest. Het gaat om grond van een boerderij, aangekocht door de provincie in het kader van de stikstofmaatregelen.

Vluchtelingen bij het aanmeldcentrum bij Ter Apel.

Vluchtelingen bij het aanmeldcentrum bij Ter Apel.

Er moet een aanmeldcentrum komen waar aankomende asielzoekers zich op afspraak kunnen melden, zoals nu ook al in Zevenaar gebeurt voor wie voor gezinshereniging in aanmerking denkt te komen. Mogelijk worden ook dagelijks asielzoekers vanuit Ter Apel, de enige plek waar asielzoekers kunnen aanlopen, in bussen naar Bant gebracht. Dat gebeurt momenteel ook al in Budel.

De komst van het extra aanmeldcentrum moet de druk wegnemen bij Ter Apel, waar dagelijks meer asielzoekers komen aanlopen dan er plek is. In de nacht van dinsdag op woensdag moesten om die reden nog asielzoekers buiten slapen. In Bant, Noordoostpolder, kunnen asielzoekers net als in Ter Apel de eerste stappen van de asielprocedure doorlopen. Er komen zo’n 300 opvangplekken voor die eerste drie dagen dat de eerste fase van de procedure duurt. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) moet nog wel 30 medewerkers extra werven om zeven dagen per week de klok rond operationeel te kunnen zijn. Het Rijk belooft te helpen met die werving, net als met medische voorzieningen en vervoer.

Van der Burg noemt de komst van een tweede aanmeldcentrum ’een belangrijke stap’ die nodig is om druk op de asielopvang beter te verspreiden over Nederland. De gemeente Noordoostpolder moet officieel nog wel instemmen met de komst van het aanmeldcentrum. „De succesvolle realisatie van de beoogde locatie valt of staat met de bereidheid van de gemeente Noordoostpolder’’, zegt de VVD-bewindsman daarover. Een officieel besluit wordt na het zomerreces verwacht.

Gemeente kritisch: draagvlak kent grenzen

Het gemeentebestuur van Noordoostpolder reageert kritisch op het voorstel. De gemeenten vangt namelijk al 1000 asielzoekers op, zo luidt een verklaring. „Een tweede grootschalig centrum, pal naast het huidige AZC, vraagt veel van de lokale gemeenschap. In het verleden hebben wij altijd draagvlak gezocht en gekregen voor e huidige opvang. Die draagkracht is niet oneindig. Zeker niet voor een kleine gemeenschap als Luttelgeest.” Burgemeester Roger de Groot zegt te snappen dat er iets moet gebeuren om Ter Apel te ontlasten. „Maar dit betekent niet dat al die opvanglast op één plek én permanent binnen één gemeente moet plaatsvinden. Wij hebben onze inwoners en ondernemers in het verleden toegezegd dat de huidige locatie van het AZC niet wordt uitgebreid. Wij willen ons aan deze toezegging houden.” De burgemeester zegt te rekenen op ’een zorgvuldig proces’, waarbij de bevolking eerlijk wordt geïnformeerd.

Met het extra aanmeldcentrum zullen de problemen met de doorstroming van asielzoekers niet meteen verdwijnen, zegt de IND al. De zoektocht van de staatssecretaris komt niet ten einde, omdat hij eerder al vertelde in totaal vier aanmeldcentra te willen in Nederland.